Metodologia de la intervenció social

Serveis socioculturals i a la comunitat
  • Coordinació
  • Jara Planell Ros
  • Redacció
  • Juan Miguel García Nogueroles
  • Agostina Piñeiro López
  • Aurora Rueda Pau
  • Serveis socioculturals i a la comunitat
  • CFGS.ISO.M02/0.18
  • Integració Social
© Departament d'Educació
Primera edició: setembre 2018

Taula de Continguts