Anglès

Administració i gestió
  • Coordinació
  • Núria Terradellas Palau
  • Redacció
  • Núria Terradellas Palau
  • Administració i gestió
  • W.CFGM.GAD.M09/0.20
  • CFGM - Gestió administrativa
© Departament d'Educació
Primera edició: Febrer 2020
Última actualització: d’abril 2021

Taula de Continguts