Accés a dades

Informàtica i comunicacions
  • Coordinació
  • Verònica Mascarós Álvarez
  • Redacció
  • Josep Cañellas Bornas
  • Isidre Guixà Miranda
  • Informàtica i comunicacions
  • CFGS.DAM.M06/0.13
  • Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
© Departament d'Educació
Primera edició: febrer 2013

Taula de Continguts