Fonaments de maquinari

Informàtica i comunicacions
  • Coordinació
  • Miguel Ángel Carpintero Rodríguez
  • Redacció
  • Joan Alfred Noll
  • Informàtica i comunicacions
  • W.CFGS.ASX.M05/0.11
  • Administració de sistemes informàtics i xarxes
© Departament d'Educació
Primera edició: setembre 2010

Taula de Continguts