Suport en la Comunicació (APD)

Serveis socioculturals i a la comunitat
  • Coordinació
  • Esther de los Santos Rodríguez
  • Redacció
  • M. Josep Jarque Moyano
  • Fàtima Vega Llobera
  • Serveis socioculturals i a la comunitat
  • CFGM.APD.M08/0.17
  • CFGM - Atenció a persones en situació de dependència
© Departament d'Educació
Primera edició: febrer 2017

Taula de Continguts