Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència

Serveis socioculturals i a la comunitat
  • Coordinació
  • Mari Carmen Herrero Alonso
  • Redacció
  • Susana Pinto Prat
  • Elisabet Jansà Maestre
  • Maria Raquel Rodriguez Rabaneda
  • Serveis socioculturals i a la comunitat
  • CFGM.APD.M01/0.19
  • Atenció a persones en situació de dependència
© Departament d'Educació
Primera edició: setembre 2019
Última actualització: d’abril 2023

Taula de Continguts