Quins mòduls optatius puc cursar a l'IOC?

Els mòduls de GES a l'IOC

Com són els mòduls de GES?

Com són els mòduls de GES?

Com em comunico amb el professorat del mòdul?

Com em comunico amb el professorat del mòdul?

Com puc saber si tinc missatges als fòrums per llegir?

Com puc saber si tinc missatges als fòrums per llegir?

Com activar el seguiment dels fòrums del Campus IOC

Com activar el seguiment dels fòrums del Campus IOC

Com navego pels mòduls?

Com navego pels mòduls?

Quins mòduls de GES es cursen a l'IOC?

Quins mòduls de GES es cursen a l'IOC?

Quins mòduls optatius puc cursar a l'IOC?

Què s'estudia a cada mòdul?

Què s'estudia a cada mòdul?

Quins miniops puc cursar?

Quins miniops puc cursar?

Com es poden aprovar els mòduls de GES a l'IOC?

Com es poden aprovar els mòduls de GES a l'IOC?

Tinc dret a fer la prova de validació d'un mòdul?

Tinc dret a fer la prova de validació d'un mòdul?

Tots els mòduls optatius que pots cursar a l'IOC s'han d'aprovar per avaluació contínua. Són els següents:

MÒDULS OPTATIUS

NIVELL

CI0A Anglès 0. Aquest mòdul s'adreça a tots aquells alumnes que no han estudiat mai anglès. Comença per l'estudi del vocabulari més bàsic i dels verbs elementals.

Nivell 1 No es pot cursar si s'han superat els mòduls CI1A, CI2A o CI3A

CI4A Introducció a l'anglès de nivell 2. Aquest mòdul està pensat per a aquells alumnes que tenen l'anglès CI1A convalidat o acreditat. En aquest mòdul es repassaran continguts d'anglès de nivell 1, i per tant és incompatible amb haver cursat CI1A. No es pot cursar mai després d'haver superat el CI2A.

Nivell 2

Abans de cursar CI2A i CI3A

CA6 Llengua i TIC. Introducció a la Llengua Catalana de Nivell 2. Aquest mòdul està pensat per a aquells alumnes que tenen els mòduls de Català de Nivell 1 convalidats. La finalitat és que assoleixin el nivell suficient de llengua per poder fer sense dificultat el mòdul CA3. L'eix central és l'estudi de la llengua catalana com a eina de relació a través de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Entre d'altres tasques, hauran de llegir blocs i obrir-ne un de propi.

Nivell 2

CA8 Microcatalà. En aquest mòdul treballarem, a partir de la lectura, anàlisi i escriptura de microrelats, aspectes diversos de la llengua catalana i de la lectura literària. Al mateix temps que descobriràs aquest nou microgènere literari milloraràs la teva competència lingüística en català. El pots cursar si ja has fet mòduls inicials de llengua catalana.

Nivells 1 i 2

CT5 Taller de escritura creativa (módulo en castellano). En este módulo sacaremos el escritor o escritora que llevamos dentro. Veremos algunas claves sobre la escritura creativa a través de nuestros cinco sentidos y escribiremos textos autobiográficos, narrativos y poéticos. El módulo finalizará con la selección y publicación de algunos de los textos en la revista digital "Ficciones". Es recomendable para alumnes del nivel 1 o 2, siempre que no sea el primer módulo de lengua que se curse

Nivell 1

CT6 Hablemos de literatura. (Ampliación de literatura. Narratología) (módulo en castellano). Este módulo está pensado para ampliar y consolidar los conocimientos necesarios para poder estudiar un texto narrativo desde el punto de vista formal y para poder contextualizarlo social e históricamente. Durante el período en que se cursará el módulo los alumnos tienen que leer de manera obligatoria una novela. Es un módulo pensado para el segundo nivel de GES, especialmente para alumnos a los que les gusta leer y tienen aprobado CT4. 

Nivell 2

MA5 Introducció a les matemàtiques de nivell 2. Aquest mòdul està pensat per a aquells alumnes que tenen les matemàtiques MA1 i MA2 convalidades o acreditades i és incompatible amb haver cursat MA1 i MA2. En aquest mòdul es repassen continguts d'aritmètica, geometria i es fa una introducció a les equacions de primer grau.

Abans de començar les Matemàtiques de nivell 2

(MA3 i MA4)

MC11 El món laboral. En aquest mòdul es treballen un seguit d'aspectes vinculats al món de l'empresa (factures, pressupostos, nòmines...)

Nivell 2

MC12 Fem recerca. En aquest mòdul procurarem entendre la forma que té la Ciència d'explicar el món que ens envolta, i ho farem a partir d'un treball pràctic senzill, que podrem fer des de casa. Haurem de resoldre de forma científica una qüestió concreta plantejant una hipòtesi, dissenyant una pràctica per comprovar-ne la validesa i confirmar-la o refutar-la i duent-la a terme. IDesprés compartirem la feina amb els companys a partir d'un informe científic. Volem que sigui un mòdul amb més contingut pràctic que no pas teòric.

Nivells 1 i 2

Després de superar MC1 i MC2

SO7 Arts i artistes En aquest mòdul s'ofereix un acostament al món de l'art. L'objectiu del mòdul és dotar l'alumne d'unes pautes metodològiques a l'hora d'observar qualsevol manifestació artística per poder gaudir-ne i parlar-ne amb més fonaments. D'altra banda, la vinculació de l'art amb els períodes històrics, així com l'atenció específica que rep l'art contemporani, van enfocats a una major comprensió de tot allò que envolta l'art i el relaciona amb el seu entorn social.El programa fa un breu repàs de l'art europeu occidental.

 Nivells 1 i 2

SO10 Catalunya dins l'Espanya del segle XX. En aquest mòdul s'estudia la història de Catalunya dels darrers cent anys. Calen uns certs coneixements d'història contemporània.

Nivell 2 

SO11 El fet religiós. En aquest mòdul es treballen diversos conceptes religiosos (símbols, rituals, mites...) comuns a qualsevol fet religiós.  Es podrà observar que totes les religions tenen molts elements en comú, i ens permetrà entendre la nostra diversitat cultural.

Nivells 1 i 2

 

Details