Quins mòduls de GES es cursen a l'IOC?

Els mòduls de GES a l'IOC

Com són els mòduls de GES?

Com són els mòduls de GES?

Com em comunico amb el professorat del mòdul?

Com em comunico amb el professorat del mòdul?

Com puc saber si tinc missatges als fòrums per llegir?

Com puc saber si tinc missatges als fòrums per llegir?

Com activar el seguiment dels fòrums del Campus IOC

Com activar el seguiment dels fòrums del Campus IOC

Com navego pels mòduls?

Com navego pels mòduls?

Quins mòduls de GES es cursen a l'IOC?

Quins mòduls optatius puc cursar a l'IOC?

Quins mòduls optatius puc cursar a l'IOC?

Què s'estudia a cada mòdul?

Què s'estudia a cada mòdul?

Quins miniops puc cursar?

Quins miniops puc cursar?

Com es poden aprovar els mòduls de GES a l'IOC?

Com es poden aprovar els mòduls de GES a l'IOC?

Tinc dret a fer la prova de validació d'un mòdul?

Tinc dret a fer la prova de validació d'un mòdul?

El currículum de GES a l'IOC està format per 28 mòduls obligatoris, 6 mòduls optatius i miniops:

 

28 mòduls obligatoris:

  • 12 mòduls de l'Àmbit de la comunicació
  • 10 mòduls de l'Àmbit científic i tecnològic
  •   6 mòduls de l'Àmbit social

6 mòduls optatius

  • que es podran triar entre els que s'ofereixin al centre en el moment de la matrícula

 miniops

  • que et permetran convalidar un o més mòduls optatius en funció de les hores que hagis cursat de miniop.

Mòduls amb prova presencial obligatòria

En aquesta imatge pots veure, dels mòduls obligatoris (1), els 9 que a més d'haver-los d'aprovar per avaluació contínua tenen una prova presencial obligatòria. Els altres 19 s'aproven per avaluació contínua i no tenen prova presencial.

moduls.png

Els mòduls optatius (2) i els miniops (3) s'han d'aprovar per avaluació contínua i no tenen prova presencial.

Details