Matrícula PACFGS
Matrícula exclusivament al curs de preparació a les proves d'accés.
Dades de l'alumne/a
Introduïu les dades personals amb lletres minúscules i els noms propis amb la inicial en majúscula
Cognoms (*)
Nom (*)
Document identificatiu  
Núm. document (*)
CENTRE DE REFERÈNCIA
 Telèfon mòbil (*)
e-mail (*)
Repetiu l'adreça de correu electrònic (*)

Informació bàsica sobre protecció de dades: Alumnes

 

Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu.

FinalitatGestió de l'acció educativa i orientadora.

Legitimació Missió d’interès públic.

DestinatarisAdministarcions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i adolescents, serveis socials i protecció de la salut. Ajuntaments, per a l’exercici de les seves competències en matèria de vigilància del compliment de l’escolarització obligatòria. Consells Comarcals, per a la gestió dels serveis de transport escolar i ajuts de menjador. No cedirem les vostres dades personals a tercers, llevat que hi estiguem obligats per una llei o ens en doneu el consentiment.

DretsAccedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.

Consulteu la nova normativa de protecció de dades personals a:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament
He llegit i accepto les condicions  
(*) Dades imprescindibles