La matrícula al curs de preparació a les proves d'accés de PACFGS està tancada des del dia 15 d' octubre de 2021 a les 23:59 hores.