Referències

Bibliografia bàsica

Escudero Serrano, M. J.. (2014). Logística de almacenamiento. Madrid: Ediciones Paraninfo.

Informació sobre la gestió dels estocs del magatzem, és a dir, tot el que fa referència als inventaris, tipus d’estoc, valoració d’existències, punt de comanda i reaprovisionament de mercaderies. També podeu trobar-hi informació sobre els costos d’emmagatzematge i operadors logístics.

Bibliografia complementària

Gómez Aparicio, J. M. (2014). Gestió logística i comercial. Madrid: McGraw-Hill.

Informació sobre els costos logístics, és a dir, tipologia de costos i com s’assignen aquests als productes.

Sáenz de Miera, M. V.; Gutiérrez Gomez, M. C. (2015). Logística de almacenamiento. Barcelona: Marcombo.

Confecció i control del pressupost del magatzem, així com també informació sobre la gestió d’estocs.

López Fernández, R. (2008). Logística Comercial. Madrid: Ediciones Paraninfo.

Informació sobre la gestió d’estocs i els costos logístics.

Adreces d'interès

http://www.catalunyalogistica.cat/

Desenvolupament logístic de Catalunya i operadors logístics més rellevants que operen en el nostre territori.

http://www.davisa.es/

Pàgina web d’una empresa consultora en logística. Podeu trobar una sèrie de serveis per a la millora de la gestió d’estocs com, per exemple, la recerca del nivell òptim d’estoc o control del cost de l’inventari.

http://www.rumbosistemas.es/rumbosistemas/

Pàgina web de l’empresa Rumbo Sistemas, especialitzada en el desenvolupament de solucions informàtiques dins de l’àmbit de la logística així com informació del seu sistema de gestió de magatzems (SGM).

https://www.mecalux.es/software/sga

Informació sobre l’SGM de l’empresa Mecalux. Es pot sol·licitar una demostració per veure com funciona el programa.

https://logisticayabastecimiento.jimdo.com/gesti%C3%B3n-de-inventarios/

Informació sobre la gestió d’inventaris.

https://www.youtube.com/watch?v=UPxPJgJsmm0

Vídeo explicatiu sobre pick by voice

https://www.youtube.com/watch?v=mv1VdGa3sq8

Vídeo explicatiu sobre pick to light

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge
Anar a la pàgina següent:
Pressupost del magatzem