Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El cicle de comanda s’inicia quan el client fa una sol·licitud de materials o producte a un proveïdor.

2

El cicle de comanda finalitza quan arriba al comanda la magatzem.

3

El cicle de comanda s’inicia quan el client fa una sol·licitud de materials a un proveïdor i finalitza amb l’albarà.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

En el registre d’entrada s’anoten els productes que entren al magatzem en bon estat.

2

En el registre d’entrada s’anoten sols els productes que han estat rebutjats.

3

En el registre d’entrada s’anoten els productes que entren al magatzem i els que són rebutjats. També es pren nota de totes les incidències.

Exercici 3

Identifiqueu el nom del document:

NúmPreguntaResposta
1

Document que acompanya la mercaderia en el procés d’expedició:

2

Assenyala els diferents llocs on s’han de servir les comandes:

3

Document que compleix les funcions de contracte i factura en la prestació dels serveis de transports:

Exercici 4

Trieu l’opció o les opcions correctes:

NúmPregunta
1

L’objectiu d’utilitzar una base de dades és ajudar en la presa de decisions.

2

Un cronograma és una representació gràfica i ordenada del conjunt de tasques per poder finalitzar un projecte en les dates previstes .

3

Els diagrames de Gantt indiquen les relacions entre les diferents activitats del projecte.

Exercici 5

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

El SGM forma part de l’ i s’encarrega de la i de l’ de tots els processos que formen part de l’activitat de magatzem.

2

El SGM i el es poden implantar tant en com en automàtics. Perquè els dos sistemes funcionin correctament es necessiten que rebin i transmetin la informació de les dels operaris.

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

MRP II és un sistema que proporciona planificació i un control eficaç de tots els recursos de producció.

2

CRM (customer relationship management) és un programari que té com objectiu atreure i retenir els clients i augmentar la satisfacció millorant les ofertes amb èxit i utilitzant les tecnologies de la informació.

3

El VMI i TMS (programa de reposició contínua) són sistemes de reaprovisionament que utilitzen l’intercanvi d’informació (EDI) de manera que és el mateix proveïdor qui gestiona els nivells d’estoc de l’empresa a qui ven i que genera les comandes.

Exercici 7

Trieu l’opció o les opcions correctes:

NúmPregunta
1

El sistema de gestió del transport (TMS) és un conjunt d’eines especialment creades per cobrir les necessitats de les empreses que desitgen complir amb els seus clients de manera ràpida i eficient, entregant la comanda amb les millors condicions.

2

Amb el sistema CRM es coneixen les necessitats del client, els productes adquirits, els problemes que pot presentar i les alternatives que s’ajustin a les seves necessitats.

3

VMI és una aplicació de software que dóna suport a les operacions diàries de magatzem.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos