Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Les empreses han de realitzar un inventari com a mínim una vegada a l’any

2

L’inventari permanent es classifica en inventari rotatiu i inventari final

3

El sistema de classificació ABC ens permet classificar els productes segons l’activitat que genera l’empresa

Exercici 2

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

Per decidir quin inventari ha de tenir l’empresa s’ha de tenir en compte el cost de gestió de les existències

2

Per decidir quin inventari ha de tenir l’empresa no és necessari conèixer la previsió de vendes.

3

L’inventari que ha de tenir l’empresa és independent del termini d’entrega dels productes per part del proveïdor.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

Estoc de seguretat. És un nivell d’estoc que s’estableix per fer front a comandes previstes dels clients.

2

La ruptura d’estoc es produeix quan els proveïdors serveixen la comanda dins del termini d’entrega.

3

La ruptura d’estocs es pot produir quan hi ha fluctuacions de la demanda.

Exercici 4

Determineu el tipus de cost:

NúmPreguntaResposta
1

Inclou els costos administratius originats amb el procés de la compra del producte al proveïdor:

2

Costos que s’originen al tenir al producte emmagatzemat:

3

Costos originats quan no es pot satisfer la demanda per no tenir existències:

Exercici 5

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

L’empresa ha de tenir un que li permeti tenir un equilibri entre . Un estoc excessiu al magatzem suposa un i un estoc insuficient suposa una .

2

Segons el sistema de revisió contínua, es fixa la en cada comanda d’un producte. El moment en què es realitza la comanda és quan l’estoc arriba a un determinat nivell d’existències. Aquest nivell s’anomena .

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El punt de comanda ens indica el moment en què es realitzarà una nova comanda amb l’objectiu d’evitar una ruptura d’estocs.

2

El punt de comanda el calcularem tenint en compte les sortides previstes en el període (D) i la durada del període (n).

3

Segons el sistema de revisió periòdica, la comanda es realitza amb dates ja fixades i constants, però les quantitats demanades són variables.

Exercici 7

Determineu el concepte de les definicions següents:

NúmPreguntaResposta
1

Temps que de mitjana transcorre des que s’inverteix una unitat monetària fins que es recupera via el cobrament de la venda o servei realitzat:

2

Període mitjà de maduració després de descomptar els dies de finançament oferts pels creditors comercials:

Exercici 8

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Índex de cobertura:

2

Llindar de rendibilitat:

3

Índex de rotació d’estocs:

Exercici 9

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Es diu que hi ha una incidència quan per uns fets inesperats es produeixen anomalies en el funcionament de l’empresa.

2

Totes les incidències tenen la mateixa importància. És per això que no s’estableix un protocol d’actuació.

3

Tota incidència ha d’estar reflectida documentalment, indicant els efectes que ha provocat a l’empresa amb l’objectiu que no torni a succeir o minvar els seus efectes.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats