Referències

Bibliografia bàsica

Díaz, A.; Álvarez, M. José; González, P. (2004). Logística inversa y medio ambiente. Madrid: McGraw-Hill.

Informació sobre la logística inversa com a font de millora per a les empreses i els nous reptes que suposa la recuperació de material per reutilitzar o reciclar.

Hernández Ruiz, A. (2015). Diseño y organización del almacén. Vigo: Ideaspropias.

Informació sobre els processos de supervisió al magatzem i les tècniques per al control de sistemes de qualitat que garanteixen la millora del servei i la satisfacció del client.

Bibliografia complementària

Iglesias López, A. (2018). Manual de logística inversa. Madrid: Esic Editorial.

Anàlisi de les característiques d’una xarxa de logística inversa i les principals variables i aspectes a tenir en compte a l’hora de definir els procediments operatius de la companyia que es desenvolupen en aquest flux de retorn.

De Diego Morillo, A. (2015). Gestión de pedidos y stock. Madrid: Paraninfo.

Nocions generals sobre les diferents activitats que es duen a terme a la cadena logística: transport, manteniment d’inventaris, processament de comandes, compres, emmagatzematge i els seus diferents elements, maneig de materials, embalatges i, finalment, estàndards de producció i de servei al client.

Adreces d'interès

http://www.rumbosistemas.es/rumbosistemas

Web de l’empresa Rumbo Sistemas, especialitzada en el desenvolupament de solucions informàtiques dins de l’àmbit de la logística així com informació del seu sistema de gestió de magatzems (SGM).

https://www.mecalux.es/software/sga

Informació sobre el SGM de l’empresa Mecalux. Es pot sol·licitar una demostració per veure com funciona el programa.

https://www.meetlogistics.com

Informació sobre la cadena de subministrament.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-04552010000200006

Informació sobre la logística inversa, un procés d’impacte mediambiental i productivitat.

http://www.veyron.com.mx/soluciones-3/software-de-logistica-inversa

Programari concret per a la logística inversa.

http://www.gestiopolis.com/fundamentos-la-logistica-inversa/

Sobre fonaments de la logística inversa.

http://www.gestiopolis.com/cadena-suministro/

Informació sobre la cadena de subministraments.

https://seu-e.cat/documents/28142/4494662/Bases+generals+avaluacio+del+desenvolupament+i+carrera+professional.pdf/b4ee72d9-7b7b-4e93-8d51-782e9f2e3ef8

Informació sobre la definició de la carrera professional per a l’equip de treball del magatzem, d’acord amb la normativa i les polítiques de personal de l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge