Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta:

Què és la logística inversa?

NúmPregunta
1

És el procés en el qual s’integren les funcions del proveïdor, fabricant, client, distribuïdor i el detallista per dur a terme un procés productiu mitjançant la informació, i el moviment de recursos i/o béns.

2

És un conjunt d’operacions molt diverses com la gestió de material sobrant d’inventari (surplus d’estocs), la devolució de compres a proveïdors, la recuperació d’embalatges i envasos, la devolució de productes d’electrodomèstics, electrònica i informàtica (els anomenats gamma blanca, gamma marró i gamma gris) o, en ocasions, la gestió de residus.

3

És el registre documental dels béns i altres coses que pertanyen a una persona o comunitat, fet amb ordre i precisió.

4

És la forma en què les empreses processen i organitzen una compra feta pel client.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta:

La logística inversa és una nova tendència a la globalització?

NúmPregunta
1

2

No

3

És un terme que es va començar a utilitzar durant la revolució industrial.

4

També es denomina logística verda.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta:

La logística inversa és el mateix que la logística verda?

NúmPregunta
1

2

No

3

Es complementen.

4

Una depèn de l’altra.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta:

La logística inversa s’encarrega de…

NúmPregunta
1

la logística de devolucions

2

la logística de recuperació de materials i productes.

3

Ambdues respostes són correctes.

4

Cap resposta és correcta.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta:

Respecte de la logística inversa, quina de les següents afirmacions no n’és una característica?

NúmPregunta
1

S’encarrega del flux de residus i de les devolucions de productes.

2

Les devolucions de productes poden ser de productes nous o obsolets.

3

Es pot tenir unes condicions complexes de reutilització.

4

S’encarrega de la distribució capil·lar de les mercaderies.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta:

Qui es fa càrrec del producte retornat?

NúmPregunta
1

L’empresa

2

El client

3

El proveïdor

4

Responsabilitat compartida

Exercici 7

Trieu l’opció correcta:

Quina de les opcions següents no serveix per a la recuperació d’un bé?

NúmPregunta
1

Reparació

2

Reutilització

3

Revenda

4

Reciclatge

Exercici 8

Trieu l’opció correcta:

Quina de les opcions següents no s’aplica al tractament dels materials fora d’ús?

NúmPregunta
1

Reciclatge

2

Reutilització

3

Recuperació

4

Reconfiguració

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos