Referències

Bibliografia bàsica

Escudero Serrano, M. J. (2014). Logística de almacenaje. Madrid: Ediciones Paraninfo.

Sobre les zones del magatzem, els sistemes d’emmagatzematge i els equips de manutenció.

Bibliografia complementària

López Fernández, R. (2006). Operaciones de almacenaje. Madrid: Ediciones Paraninfo.

Sobre els processos i operacions des que un producte surt d’una fàbrica fins que arriba al consumidor final. No només versa sobre com s’ha de gestionar l’emmagatzematge de mercaderies, sinó que aborda molts aspectes de la gestió logística com ara l’organització de les xarxes de transport o la gestió d’estocs.

Campo Varela, A.; Hervás Exojo, A. M.; Revilla Rivas, M. T. (2013). Técnicas de almacén. Madrid: Ediciones Mc GrawHill.

Sobre la manipulació de la mercaderia, el magatzem i els sistemes informàtics de gestió de magatzems.

Roux, M. (2000). Manual de logística para la gestión de almacenes. Barcelona: Gestión 2000

Sobre com millorar un magatzem existent o dissenyar una instal·lació nova amb èxit.

Domenech Caselles, E. Diccionario de logística. Barcelona: Institut Català de Logística

Sobre terminologia i paraules tècniques claus al sector de la logística i el transport.

Adreces d'interès

http://www.catalunyalogistica.cat/retos-operaciones-logistica.eae.es/los-zal-mas-importantes-en-espana/

Informació sobre àrees de serveis logístics nacionals i internacionals.

http://www.interempresas.net/Envase/Articulos/168495-Envases-comprometidos-con-el-medioambiente.html

Informació d’empreses que dissenyen envasos ecològics compromeses amb el medi ambient.

https://www.mecalux.es/

Informació, imatges i vídeos sobre els diferents sistemes d’emmagatzematge (prestatgeries convencionals, compactes, dinàmiques, sistemes automatitzats, etc.) i articles de casos reals d’empreses que han instal·lat diferents sistemes d’emmagatzematge amb les millores que han comportat.

https://osha.europa.eu/es/safety-and-health-legislation/european-directives

Informació sobre la normativa europea sobre salut i seguretat.

http://www.jungheinrich.es/productos/vista-rapida-a-nuestras-carretillas/

Imatges de diferents mitjans de manipulació (transpalets, carretons elevadors, etc.)

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge