Introducció

El concepte d’emmagatzematge ha anat canviant i ampliant el seu àmbit de competència. El magatzem és, ara per ara, una unitat de servei i suport en l’estructura orgànica i funcional d’una companyia comercial o industrial, amb propòsits ben definits de custòdia, control i proveïment de materials i productes. En l’actualitat, el que abans es caracteritzava com un espai dins de l’empresa destinat a l’ús exclusiu per amuntegar la mercaderia, és una estructura clau que proveeix elements físics i funcionals capaços de generar valor afegit.

L’emmagatzematge ja no és només un lloc segur on descansen les mercaderies que han de sortir al mercat. A més calen sofisticats sistemes d’informació i personal altament qualificat que aportin tant la dada real en temps, com la gestió més adequada al flux de moviments de cada un dels productes dels nostres clients. L’objectiu és reduir costos i aconseguir una major optimització dels processos d’emmagatzematge, des del moment en què es reben els productes fins que s’envien als clients.

En el primer apartat d’“Organització del procés d’emmagatzematge” s’analitzen les diferents estructures i zones que hi ha dins d’un magatzem, els diferents tipus de mercaderies i el seu cicle d’aprovisionament. També s’identifiquen els mitjans de manipulació utilitzats en l’emmagatzematge de mercaderies, així com les principals normes de seguretat que cal tenir en compte. Les grans àrees de serveis logístics nacionals i internacionals es tracten en aquest apartat.

En el segon apartat de “Gestió del procés de recepció, preparació de comandes i expedició” s’identifica tot el procés de recepció de les mercaderies al magatzem, des de la seva recepció fins a la seva sortida. S’estudien els principals documents des el punt de vista de la sortida de les mercaderies: la comanda que fa el client i l’albarà i la factura que emet el proveïdor, és a dir, el venedor. També es fa el seguiment administratiu fins que el producte es troba en el seu lloc d’ubicació dins el magatzem.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu els exercicis d’autoavaluació i les activitats proposades. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor. Si voleu aclarir conceptes o ampliar informació, podeu consultar la bibliografia.

Anar a la pàgina següent:
Resum