Annexos

Envasos i embalatges. Pictogrames de manipulació de mercaderies

Ampliació de continguts sobre la manipulació d’envasos i embalatges. També hi trobareu il·lustracions dels diferents tipus de palets i contenidors i dels pictogrames de manipulació de mercaderies, entre d’altres. Font: Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia (SENA)

Unitats de càrrega

Informació sobre la càrrega de palets i recomanacions de l’Associació Espanyola de Codificació Comercial (AECOC). Font: AECOC

Palets ( 510.1 KB )

Magatzem robotitzat d'Amazon

Article de la web Xataka amb informació sobre les característiques del magatzem d’Amazon a Castellbisbal, primer magatzem robotitzat de l’empresa a Espanya. Font: Xataka

Vocabulari en anglès

En aquest annex podeu consultar vocabulari en anglès sobre: mitjans de transport, documentació, pesos i dimensions.

Aquest annex fa referència a l’apartat 1.8 Anglès tècnic comercial.

a) Glossary of terms: international trade and business. Negoci i comerç internacional

 • banknote: bitllet (also: bill)
 • bank rate: tipus d’interès
 • behaviour: comportament
 • bill: bitllet (also: banknote)
 • carrier: transportista
 • cash: efectiu, diners en efectiu
 • coin: moneda
 • credit: crèdit
 • cultural competence: competència cultural, coneixement de la cultura aliena
 • currency: moneda, divisa
 • custom: costum
 • customs: frontera, duana, taxes de duana
 • delivery: enviament
 • difference: diferència
 • distribution: distribució
 • dollar: dòlar
 • euro: euro
 • exchange rate: tipus de canvi
 • foreign currency: moneda estrangera, divises
 • foreign language: llengua estrangera
 • freight forwarder: transitari
 • international relations: relacions internacionals
 • investment: inversió
 • investor: inversor
 • mass media: mitjans de comunicació de masses
 • maintenance: manteniment
 • point of view: punt de vista
 • pound: lliura esterlina
 • similarity: similitud
 • storage: emmagatzematge
 • support: finançament, suport
 • tax haven: paradís fiscal
 • to book: reservar
 • to deal: negociar, tractar
 • to deliver: enviar
 • to distribute: distribuir
 • to exchange foreign currency: canviar moneda estrangera
 • to make a transfer: fer una transferència
 • to mantain: mantenir
 • to negociate: negociar
 • to provide: proporcionar, proveir
 • to shake hands: donar la mà
 • to ship: enviar
 • to store: emmagatzemar
 • to support: finançar, donar suport, mantenir
 • to transfer money: transferir diners, fer una transferència
 • to transport: transportar
 • to purchase: comprar
 • value: valor (monetari), valors, punt de vista
 • yen: ien

b) Vocabulary: transport modes and handling equipment. Mitjans de transport i manipulació.

Transport modes

 • Air, road, rail, sea, river, pipeline ⇒ (aire, carretera, tren o raïl, mar, riu, canonada)

Adjectives

 • Low/fast, expensive/cheap, safe, suitable, reliable, environmentally friendly ⇒ lent/ràpid, car/barat, segur, adequat, fiable, respectuós amb el medi ambient.

Handling equipment verbs

 • Stack, come, run, fix, attach, lift, fit ⇒ apilar, venir, moure’s, fixar, adjuntar, aixecar, encaixar
 • Label, repack, handle, select, batch, sort, wrap, load ⇒ etiquetar, reempaquetar, manipular, seleccionar, agrupar, classificar, embolicar, carregar.

Nouns

 • Hand pallet truck, tote bin, fork-lift truck, roll-cage pallet, pallet (euro pallet), trolley ⇒ transpalet, cistella de càrrega, carretó elevador, palet gàbia amb rodes, palet, carretó amb rodes.
 • Dry cargo, delicate cargo, perishables, liquids, bulky cargo, heavy machinery, pipes ⇒ Càrrega seca, càrrega delicada, peribles, líquids, càrrega voluminosa, maquinària pesada, tubs.
 • Tarpaulin, frame, machinery, lashing, removed, controlled, plug ⇒ lona, marc, maquinària, lligadura, extret/eliminat, controlat, endoll.
 • Reefer, Tanktainer, open top, flat-rack, general purpose ⇒ refrigerat, contenidor cisterna, de sostre obert, contenidor de plataforma/obert, propòsit general.
 • Height, lenght, tare weight, width, gross weight ⇒ alçària, longitud, pes de tara, amplada, pes brut.

c) Documentation and finance

Documents used in foreign trade and its definition.

 • Commercial invoice: A document that contains specific information regarding the goods shipped and the conditions agreed between buyer and seller.
 • Certificate of origin: Document used in foreign trade which states where the goods were produced. It is often required by customs authorities.
 • Packing list: A document which specifies the contents of any form of packaging, e.g. boxes, containers, cartons, without indicating the value of the goods shipped.
 • Air waybill: A contract between airlaine and shipper. It is a shipping document which states the terms and conditions of carriage and is also a receipt for the consignment.
 • Consular invoice: A special kind of invoice sometimes required by the importing country. It needs to be approved by an embassy.
 • Pro forma invoice: A draft invoice which the seller prepares before the actual shipment takes place.
 • Export license: A document which is granted by a government authority and states that specified goods can be exported.
 • Customs invoice: A specific document required by customs in some countries e.g. US when importing goods. It includes more details than a commercial invoice.
 • Dangerous goods declaration: Certificate prepared by the shipper/consignor which states that hazardous goods are handled according to international shipping regulations.
 • Bill of lading: A contract between carrier and shipper which specifies the goods to be shipped and the delivery terms. It is also a receipt of shipment and accompanies the goods until they reach their destination.

d) Talking about numbers, size, weight and dimensions

When arranging transport we need to give details about the size and weight of the consignment to be shipped.

Numbers

When dealing with consignment details it is often necessary to talk about numbers.

 • We write a coma to show thousands (but we don’t say it) 235,000 two hundred and thirty-five thousand * We use a point to show decimals 1.5 one point five * We use the word and after hundreds 185 one hundred and eighty five

Size (Mida)

 • Our consignment is 3 by 2 by 2.5 metres. El nostre enviament fa 3 per 2 per 2,5 metres.
 • This box measures 2 by 1.5 by 2.5 metres. Aquesta caixa mesura 2 per 1,5 per 2,5 metres.
 • Its measurements are 20 by 85 by 60 centimetres. Les seves mides són 20 per 85 per 60 centímetres.

Weight

 • The empty container weights 5,000 kg. El contenidor buit pesa 5.000 kg.
 • The net/tare/gross weight of the container is…kg/tons. El pes net/de tara/brut del contenidor és…kg/tones.
 • The container’s maximum payload is… La càrrega màxima del contenidor és de…

Dimensions

 • The box is 40 cm high/width/depht. La caixa fa 40 cm d’alt/ample/fons.
 • Its/The height/length/width/depht is 40 cm. La seva alçària/amplada/profunditat és de 40 cm.
Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Índex general