Exercicis d'autoavaluació - Qualitat de l'aire interior. La síndrome de l'edifici malalt

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.
Per considerar que un edifici pateix la síndrome de l’edifici malalt és necessari que un percentatge mínim dels seus ocupants presenti els símptomes propis que configuren aquest estat. Aquest percentatge mínim és de…

NúmPregunta
1

10%.

2

15%.

3

20%.

4

25%.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.
Indiqueu quina de les notes o característiques següents no es corresponen amb les pròpies d’un edifici declarat com a SEE.

NúmPregunta
1

L’ambient interior sol ser hermètic.

2

Les superfícies interiors (parets, terres) estan recobertes amb material tèxtil.

3

El percentatge d’aire exterior sol ser insuficient.

4

Es fa una ventilació mecànica i climatització.

Exercici 3

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

Els contaminants químics solen produir efectes .

2

Els contaminants biològics solen produir efectes .

3

El pol·len sol produir efectes .

4

Els àcars solen produir efectes patològics .

Exercici 4

Relacioneu cada contaminant químic amb l’efecte que li sigui aplicable.

NúmPreguntaResposta
1

Diòxid de carboni

2

Ozó

3

Formaldèhid

4

Monòxid de carboni

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos