Més informació

Bibliografia bàsica

Bestratén Belloví, M. i altres (2003). Ergonomía (4a ed.). Madrid: INSHT.

És el manual d’ergonomia que ha elaborat l’INSHT. És un dels llibres que ha de tenir “obligatòriament” tot ergonomista. El que el llibre no aporta són exercicis, casos pràctics ni exemples d’aplicació de les teories tractades. Algunes fórmules físiques presenten una certa dificultat. És un dels pocs texts que inclou l’alimentació i la seva relació amb la feina.

González Mestre, D.(2003). Ergonomía y Psicosociología. Madrid: Ed. Fundación Confemetal.

La major part del contingut d’aquesta obra està dedicada a l’ergonomia. A la psicosociologia hi dedica només un dels quinze capítols de què consta. És un gran text sobre aquesta matèria. Té exercicis d’aplicació i alguns gràfics interessants. Algunes operacions de càlcul d’estadística i biomecànica requereixen un cert domini del càlcul matemàtic. No tracta sobre el soroll des del punt de vista ergonòmic.

Llaneza Alvarez, F. J.(2007). Ergonomía y Psicosociología aplicada(8a ed.). Valladolid: Ed. Lex Nova.

És una obra que dedica sis dels nou temes a l’estudi de l’ergonomia. És un gran text sobre aquesta matèria. Té exercicis d’aplicació i alguns gràfics i il·lustracions interessants. Fa una exposició amena de la matèria. inclou un tema sobre gestió de l’ergonomia. No tracta de la qualitat de l’aire interior i renovació de l’aire exterior. Incorpora molt de material interessant sobre diferents metodologies.

Mondelo, P. R. i altres (1998). Ergonomía. Barcelona: UPC.

És una molt bona obra que consta de quatre toms. El seu ampli contingut està orientat a l’ensenyament universitari però està elaborada amb uns criteris didàctics que la fan fàcilment assimilable. Té exemples explicatius de les teories exposades. Les il·lustracions en faciliten la comprensió. Pròximament, segons que ens han informat, apareixerà una edició actualitzada.

Bibliografia complementària

Diversos autors de l’INSHT i l’IBV (Institut Biomecànic de València) (2003). Manual para la evaluación y prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en PYME. Madrid: INSHT.

El manual té per objectiu proporcionar a les persones designades per a les activitats preventives de l’empresa uns procediments senzills per a la identificació i avaluació dels riscos ergonòmics i psicosocials.

El manual consta de tres parts: la primera recull una llista d’identificació inicial de riscos destinada a la identificació dels riscos ergonòmics o psicosocials; la segona part del manual recopila una sèrie d’instruments o mètodes d’avaluació senzills per a l’avaluació d’aquests riscos; la tercera i última part està formada per una sèrie d’exemples que pretenen il·lustrar el procediment a seguir per a la identificació i avaluació dels riscos, com també les solucions proposades per millorar les deficiències detectades.

Per facilitar la utilització de la llista d’identificació inicial de riscos i dels mètodes d’avaluació, en l’annex d’aquest manual s’inclouen les fitxes corresponents.

Bustamante, A.(1994). La silla en el puesto de trabajo terciario. Madrid: INSHT.

Reproduïm la introducció del llibre que fa l’INSHT:

“Per al treballador terciari, més conegut com a oficinista, la importància de la posició sedent adquireix una magnitud quasi còsmica ja que la cadira és una de les seves eines de treball. I per això la reflexió que l’autor presenta sobre la cadira a la feina, de la seva funció dels seus requeriments i, en conseqüència, de les condicions de disseny que ha de complir una cadira per realitzar adequadament la seva funció, resultin d’una utilitat incontestable. Si s’hi afegeix l’excel·lent qualitat literària del text, el sentit de l’humor amb què ens obsequia el seu autor i el pròleg de Jaime Llacuna, no hi ha dubte que som davant un petit llibre la lectura del qual hauria de ser obligatòria no només per als prevencionistes –que alguna cosa aprendran– sinó per a tots els que vulguin practicar una higiene mental irreprotxable.”

Álvarez Valdivia, A. i altres (2006). Ergonomía fácil: Guía para la selección de herramientas manuales. Madrid: INSHT.

Aquesta obra, creada pel NIOSH, té com a objectiu ajudar en la compra i selecció de la millor eina manual des d’un punt de vista ergonòmic però no valora factors com el pes, equilibrat, vibració i manteniment de l’eina. La informació i el qüestionari que s’hi inclouen estan basats en articles i estudis realitzats per experts en aquest camp. El qüestionari ha estat avaluat respecte a la seva fiabilitat en la identificació de característiques ergonòmiques bàsiques de disseny. No s’hi inclouen les eines elèctriques, pneumàtiques o d’impacte.

Referències bibliogràfiques

Abancens López, A. (1994). Organización empresarial (vol. II). Sant Sebastià. Editorial Donostiarra.

Casadevante, F. i altres (1999). Seguridad en el trabajo. Madrid: Santillana Profesional.

Direcció General de Relacions Laborals del Departament de Treball (2006). Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals. Barcelona.

Fremap. Manual de seguridad y salud en oficinas.

Adreces d'interès

http://www.mtas.es/insht/psier/index.htm

És el portal d’ergonomia de l’INSHT. La seva consulta és imprescindible. Té una finestra que us facilita un gran nombre d’enllaços amb entitats de prestigi nacional i internacional.

http://www.gencat.cat/treball/departament/activitat/publicacions/seguretat_salut_laboral/index.html

És el portal del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. La seva consulta és imprescindible. Hi trobareu documentació de contingut ergonòmic que podeu consultar i baixar de la xarxa. Us recomano que consulteu dos de manuals, el Lèxic de PRLi el Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals, en concret l’apartat de riscos ergonòmics.

http://osha.europa.eu/topics/msds/legislation_html?set_language=es

És la pàgina de l’Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball. Té tanta quantitat d’informació i documentació que la seva consulta esdevé imprescindible. Disposa la informació agrupada a la xarxa europea i a la xarxa internacional. Remet directament a cada país i a un nombre vastíssim de portals preventius.

http://www.prevencionintegral.com

És un gran portal de prevenció en general, però l’ergonomia hi està tractada excel·lentment. Aquest portal està lligat a la UP de Barcelona i ofereix amb certa periodicitat cursos i jornades tècniques de contingut ergonòmic. És molt recomanable la seva visita. Us haureu d’inscriure com a socis al club de Prevenció Integral.

http://www.segulab.com

És una pàgina interessant ja que intenta crear una enciclopèdia en línia de prevenció de riscos. Una mica fluixa en continguts de caràcter ergonòmic. Remet a altres pàgines preventives i ergonòmiques.

http://www.ergokprevencion.org/ergok_ergonomia.htm

Pàgina elaborada per un grup d’ergònoms. Ofereix documentació i remet a moltes altres pàgines. Ben il·lustrada i disposa de composicions molt aclaridores sobre diversos aspectes ergonòmics. És una formidable pàgina que desenvolupa els continguts d’aquesta unitat didàctica. Fa una introducció i cita dades històriques en el desenvolupament de l’ergonomia. Fa diferents definicions d’ergonomia i cita els texts legals de contingut ergonòmic. També tracta sobre les relacions entre ergonomia i l’excel·lència.

http://www.mtas.es/insht/EncOIT/Index.htm

Remet a l’enciclopèdia de salut i seguretat en el treball de l’OIT en la seva 3a edició en castellà. L’estructura general de l’obra està distribuïda en quatre volums. Els continguts inclouen els riscos en el treball, aspectes relatius a la salut, al treball, a la prevenció i la normativa, i informació detallada sobre indústries de totes les parts del món. El contingut que ofereix l’enciclopèdia la converteix en un instrument imprescindible de consulta.

http://www.cdc.gov/niosh/docs/2004-164/pdfs/2004-164.pdf

És un document excel·lent elaborat pel NIOSH sobre criteris de disseny en eines manuals. Està en anglès. L’INSHT l’ha editat en castellà, però no està disponible a Internet.

http://www.sprl.upv.es/msherramientas1.htm

És un manual de seguretat i salut en operacions amb eines manuals comunes, maquinària de taller i soldadura. Elaborat per la Universitat Politècnica de València.

http://www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/datos.pdf

És el protocol de revisió mèdica de treballadors amb PVD. És un document molt interessant de llegir tant pels aspectes mèdics com per la informació tècnica sobre els requisits ergonòmics del lloc amb pantalles.

http://www.ergo2work.es/products.html http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/hardware/2007/06/24/163589.php

Són dues pàgines que aporten solucions tècniques per pal·liar els riscos associats al treball amb ordinadors, incloent-hi mesures preventives per a ordinadors portàtils.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge
Anar a la pàgina següent:
Fonaments de l'ergonomia