Activitats

Factors de risc d'un lloc de treball amb PVD

L’objectiu d’aquesta activitat és observar els factors de risc d’un lloc de treball i valorar la seva acomodació a les exigències normatives i tècniques. A més es tracta de proposar mesures preventives adequades.

Llegiu el text següent i fixeu-vos en el dibuix del lloc de treball.

En Carles treballa tota la seva jornada laboral de vuit hores com a administratiu d’una fabrica de productes químics. Té un despatx exclusiu per a ell sol, la qual cosa li permet treballar de forma aïllada gairebé tota la seva jornada. A la paret frontal en el seu lloc de treball hi ha una finestra amb persiana regulable de tela fina color ivori.

Disposa d’un ordinador amb pantalla de raigs catòdics i una impressora d’injecció de tinta. Tot aquest equip ha estat instal·lat en una taula de color negre, especialment dissenyada per a això i a l’esquerra de la taula hi ha un aleró adossat a aquesta, que dedica per col·locar el documents de treball. Tanmateix, ha hagut de mantenir la seva antiga cadira de treball que no és regulable. Per utilitzar ambdós plans de treball (aleró i ordinador) només ha de girar la cadira 90º.

Fa una setmana li han assignat una tasca urgent, que consisteix a omplir una base de dades amb informació dels clients que han treballat amb la seva empresa en els últims cinc anys. Dedica tota la jornada a aquesta feina, fent una pausa de 30 minuts que aprofita per dinar. Les dades les va extraient d’uns fulls de color blanc, col·locats sobre l’aleró, també de color negre, que li ha facilitat el seu cap superior.

Passades unes setmanes realitzant aquesta tasca en la mateixa situació, en Carles es queixa de dolors musculars a la zona cervical i a l’esquena, de migranyes i, malgrat tenir un filtre a la pantalla de l’ordinador, els ulls li couen i hi té molèsties; a més, la seva família li ha comentat que el seu humor ha canviat en les últimes setmanes. “

Figura Imatge del lloc de treball

Ara que heu llegit el text:

  1. Identifiqueu els factors de risc que són presents en l’entorn laboral descrit.
  2. Deduïu les possibles conseqüències lesives per a la salut d’en Carles.
  3. Proposeu les mesures correctores adequades a cada risc.

El següent dibuix del model de postura de treball davant PVD us orienta sobre els factors de risc del lloc de treball descrit a l’activitat i assenyala les zones corporals on poden aparèixer les conseqüències lesives per a la salut del treballador

Figura Model de postura de treball davant PVD

Fitxes d'exercicis físics i visuals per a treballadors amb PVD

L’objectiu d’aquesta activitat és elaborar material didàctic preventiu de caràcter eminentment pràctic.

Es tracta que elaboreu dues fitxes de mida foli com a màxim, una amb una sèrie d’exercicis físics i una altra amb exercicis visuals per realitzar-los a la zona de descans de l’empresa o fins i tot en el mateix lloc de treball, en cas que aquesta no existeixi.

Resposta oberta.

Orientacions:

Encara que a Internet disposeu d’una gran quantitat d’exercicis de tot tipus, no es tracta que elaboreu unes fitxes lleugerament retocades sinó que se us demana que feu una síntesi dels exercicis més complets que trobeu a la xarxa o en documents gràfics, segons el vostre criteri tècnic.

No oblideu consultar la informació d’organismes oficials com, per exemple els de:

Riscos ergonòmics en la utilització d'ordinadors portàtils

L’objectiu d’aquesta activitat és buscar mesures preventives davant dels nous riscos emergents.

L’ús d’ordinadors portàtils està augmentant ràpidament en el món laboral. Això comporta una major exposició als riscos propis del treball amb ordinador i, sens dubte, a l’increment de patologies directament relacionades. A més, és evident que aquests aparells no compleixen gaire les exigències reglamentàries. Conscients de tot això el mercat ja ofereix elements auxiliars per incorporar els ordinadors portàtils a fi de reduir o eliminar els riscos.

Es tracta que feu un treball d’investigació que consisteix a recopilar les diverses mesures alternatives que ofereix el mercat i també, és clar, els consells útils concrets que donaríeu als treballadors afectats.

Resposta oberta.

Es proposen adreces web per orientar-vos la resposta a l’activitat:

Teletreball efectiu i saludable

  • Exemple d’elements de prevenció que poden tenir-se en compte en el treball amb PVD portàtils

Accesoris ergonòmics per a portàtils

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació