Annexos

Consideracions ergonòmiques en el disseny de màquines-eines

Ampliem el contingut del subapartat “Requisits ergonòmics en les lleis i en normes tècniques” amb un fragment de l’obra de T. S. Clark i E. N. Corlett titulada Manual de disseny.

Figura
Figura

En aquest annex es detallen els diferents components que interactuen en el sistema de treball home-màquina.

Eines manuals

Ampliem el contingut del subapartat “Tipus de comandaments” amb el vídeo següent:

http://es.youtube.com/watch?v=RZxzbDvikGc&feature=related

Aquest és un vídeo sense cap altra pretensió que mostrar una sèrie d’eines manuals amb el seu nom.

Millores d'eines manuals

Ampliem el contingut del subapartat “Tipus de comandaments” amb el vídeo següent:

http://es.youtube.com/watch?v=ACepxBH8ygs

És una vídeo formidable que exposa la utilització d’un Supermang, un estri de millora ergonòmica que es pot acoblar a moltes eines manuals.

Seguretat amb eines

Ampliem el contingut de l’apartat “Eines” amb la presentació següent:

http://www.slideshare.net/vtsiri/seg-maquines-eines

Aquesta presentació és un muntatge visual d’imatges i text escrit sobre utilització de les eines i màquines.

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació