Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció incorrecta.

La distribució en planta del centre de treball requereix conèixer i analitzar els factors següents:

NúmPregunta
1

Processos de treball de l’empresa.

2

Procediments de treball de l’empresa.

3

Sistema retributiu dels diferents llocs de treball.

4

Zones de dipòsit provisional dels materials en procés de fabricació.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Quan s’ha de dissenyar els comandaments del lloc de treball d’una cabina de control d’un forn d’assecament de peces de ceràmica s’han de considerar les mesures corresponents als percentils següents:

NúmPregunta
1

Percentils 1 i 99.

2

Percentils 5 i 95.

3

Percentil 50.

4

Disseny individual del lloc de treball.

Exercici 3

Marqueu l’opció correcta.

Relaciona cada un dels criteris que s’han d’aplicar per dissenyar una nova distribució en planta amb la descripció d’aquests.

NúmPreguntaResposta
1

Principi de flexibilitat

2

Principi d’integració total

3

Principi de circulació de materials

4

Principi de seguretat i confort

Exercici 4

Marqueu l’opció correcta.

Relaciona cada factor de risc ocasionat per una utilització inadequada de la cadira de treball amb les conseqüències que comportarà.

NúmPreguntaResposta
1

Cadira massa alta

2

Cadira massa baixa

3

Treballar amb el cap massa inclinat

4

Tronc inclinat cap endavant sense suport a la zona lumbar

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les respostes següents.

Per realitzar un disseny adequat del lloc de treball s’han de tenir en consideració els principis següents.

NúmPreguntaVF
1

Sempre és més convenient redissenyar el lloc de treball que dissenyar-lo abans de la seva posada en funcionament, ja que així es coneixen millor les seves disfuncions i irregularitats.

2

És recomanable que el disseny dels llocs de treball el facin experts de fora de l’empresa perquè així s’aconsegueix més objectivitat.

3

És necessària la participació de l’ergònom en tot tipus de disseny de llocs de treball.

4

S’ha de procurar que tots els llocs de treball es facin en posició sedent durant el major temps possible de la jornada.

5

El seient i el pla de treball s’han de considerar com una unitat interdependent.

6

L’altura de la cadira ha de ser regulable i l’altura del pla de treball ha de ser sempre fixa perquè sigui més estable.

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les respostes següents.

Respecte a l’altura del pla de treball tant en posició de peu com en posició assegut s’ha de tenir en compte els criteris següents:

NúmPreguntaVF
1

Amb criteri excepcional es poden dissenyar llocs de treball que tinguin el pla de treball situat per sobre de les espatlles.

2

Com a criteri general el pla de treball ha d’estar situat a l’altura del colze.

3

Com a criteri majoritari per a posició de treball de peu el pla de treball ha d’estar situat uns 5-10 cm per sota del colze.

4

Per a taules de treball d’altura no regulable s’han de dissenyar per a l’individu mitjà de la població treballadora, és a dir, partint de les dimensions del percentil 50.

5

Per a taules de treball d’altura no regulable s’han de dissenyar per a les dimensions del percentil 50.

6

A mesura que les feines que s’han de fer requereixen aplicar més esforç físic el pla de treball ha d’estar més baix.

Exercici 7

Marqueu l’opció correcta.

Relaciona cada una de les dimensions de la cadira de treball amb el marge de mesures en les quals ha d’estar compresa.

NúmPreguntaResposta
1

La longitud de les potes ha d’estar compresa entre

2

El marge d’ajust del respatller del seient ha d’estar compresa entre

3

La profunditat del seient ha d’estar compresa entre

4

L’amplada del seient ha d’estar compresa entre

Exercici 8

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

Un pla de treball massa baix provoca

2

Un pla de treball massa alt provoca

3

La rotació del cap en angles més grans de 20º provoca

4

Si s’està molt de temps assegut provoca

Exercici 9

Trieu l’opció incorrecta.

La distribució en planta en forma de cèl·lules de treball o en equips comporta una sèrie d’avantatges per a l’empresa i per als mateixos treballadors. Assenyaleu entre els següents aquell factor que no sigui propi d’aquest tipus de distribució.

NúmPregunta
1

Permet un major nivell de flexibilitat en la producció.

2

Permet aconseguir un augment més gran de la producció.

3

Permet reduir les existències en curs de transformació.

4

Permet fer als treballadors canvis posturals.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos