Annexos

Postures de treball de peu i establert

Aquest

annex ( 66.8 KB )
és un fullet gràfic de l’INSHT que descriu les postures correctes i proposa una sèrie senzilla d’exercicis posturals, ampliant l’apartat “Les postures de treball assegut i dret”.

Postures de treball, pla de treball i altres factors del lloc del treball

Ampliem el contingut del subapartat “Les postures de treball assegut i dret” amb el document “Disseny en ergonomia”.

Aquest document és una composició gràfica sobre les postures correctes de treball i tracta també molts factors del lloc de treball.

El treball de peu

Ampliem el contingut del subapartat “Les postures de treball assegut i dret” amb el document “

Treball dret ( 14.8 MB )
”.

És una pàgina molt ben esquematitzada que recull els aspectes preventius més rellevants que cal tenir en compte en el treball dret.

El treball dret

Ampliem el contingut del subapartat “Les postures de treball assegut i dret” amb el document “

”.

És una pàgina molt ben esquematitzada que recull els aspectes preventius més rellevants que cal tenir en compte en el treball assegut.

El pla de treball en posició dret

Ampliem el contingut del subapartat “Les postures de treball assegut i dret” amb el vídeo següent:

Aquest és un vídeo humorístic i senzill del famós Napo sobre l’altura del pla de treball en posició dret.

Mobles adaptats a discapacitats

Ampliem el contingut del subapartat “El sistema cadira taula” amb el vídeo següent:

El vídeo ens aporta idees interessants per adaptar els mobles a les necessitats d’aquestes persones que tenen limitada la mobilitat física.

Un nou model de cadira d'oficina

Ampliem el contingut del subapartat “El sistema cadira taula” amb el vídeo següent:

Aquest vídeo és una propaganda d’un nou tipus de cadira, però val la pena ser vist ja que aporta criteris nous a l’hora d’elegir el tipus de seient per a feines en oficines.