Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Quan parlem d’un factor organitzatiu de les condicions de treball, ens referim…

NúmPregunta
1

al tipus d’il·luminació utilitzat.

2

a la superfície útil que té el treballador per desenvolupar les seves tasques.

3

a la distribució de la jornada laboral.

4

al sistema de climatització de l’aire de l’empresa.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Dels mètodes d’anàlisi següents de les condicions de treball, indiqueu quin és d’apreciació subjectiva.

NúmPregunta
1

ANACT.

2

LEST.

3

RENUR.

4

ERGOS.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents.

Quan es parla de l’avaluació inicial de riscos d’una empresa, sovint encara se senten frases d’aquest tipus:

NúmPreguntaVF
1

És prioritari fer l’avaluació dels riscos de seguretat i higiènics, posteriorment s’avaluaran els riscos ergonòmics.

2

Els factors de risc ergonòmic no comporten la gravetat que els riscos higiènics.

3

Ni les normes legals ni reglamentàries exigeixen fer avaluacions inicials de riscos ergonòmics.

4

Sí que cal avaluar els riscos ergonòmics, però en la realitat aquests factors s’avaluen com a riscos higiènics, per la qual cosa no és necessari repetir l’avaluació dels mateixos factors.

5

Sens dubte que la normativa exigeix que en l’avaluació inicial dels riscos s’hi incloguin els ergonòmics.

6

Sens dubte que és obligatori seguir en l’avaluació inicial dels riscos ergonòmics la metodologia de l’estudi ergonòmic del lloc de treball que ha publicat el Departament de Treball de la Generalitat.

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents.

Quan s’ha de dissenyar diferents espais i zones de sortida, equips de treball i mobiliari, s’han de tenir en compte els criteris següents:

NúmPreguntaVF
1

Per dissenyar amb el criteri de folgança (o cabuda) s’ha de dissenyar per al percentil 5 de la població.

2

Per dissenyar amb el criteri d’abast s’ha de dissenyar per al percentil 50 de la població.

3

El disseny, en general, s’ha de realitzar per al treballador tipus “mitjà”, és a dir per al percentil 50.

4

En molt poques ocasions, i justificades, s’hauria de dissenyar per al percentil 50.

5

El comandament de parada d’urgència d’una màquina serà accessible per al percentil 5, com a màxim.

6

L’alçària d’una porta s’ha de dissenyar, sempre, per al percentil 100 perquè hi puguin passar tots els individus de la població.

Exercici 5

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

La distància del terra al punt més elevat de l’omòplat és

2

La línia horitzontal que va del plec de la parpella inferior de l’ull a l’aresta superior del conducte auditiu estern és

3

La distància del terra fins a l’altura de la cama per on es doblega és

4

La distància del terra al punt més elevat del cap és

Exercici 6

Marqueu l’opció correcta.

Relaciona les dimensions antropomètriques de la primera columna amb les mesures concretes d’una cadira de treball.

NúmPreguntaResposta
1

Altura poplítia

2

Amplada colze-colze

3

Amplada malucs

4

Llargària natja-poplítia

Exercici 7

Marqueu l’opció correcta.

Relaciona cada un dels supòsits concrets amb el sistema de disseny que hi aplicaries.

NúmPreguntaResposta
1

Diàmetre de l’escotilla de salvament d’un submarí

2

Altura del comandament d’obertura d’una màquina que no comporta una extrema urgència

3

Altura d’una porta

4

Altura de bancs del vestidor

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos