Annexos

Mètodes de mesurament de la mesurades antropomètriques

Ampliem el contingut del subapartat “Les mesures estàtiques i dinàmiques” amb el document “

”.

En la lectura s’exposen els requisits idonis per constituir l’equip de mesuradors, les posicions corporals per mesurar els diferents segments i altres condicions perquè mesuri el subjecte.

Per tenir més informació sobre això us suggerim la lectura del volum 3 del manual d’ergonomia de la UPC [P. R. Mondelo i altres(1998). Ergonomia. Barcelona: UPC]. En aquest manual es tracta sobre els mètodes concrets per fer els principals mesuraments antropomètrics i s’exposa un protocol amb mesurament amb càmera de vídeo.

NTP relacionades amb les metodologies d'anàlisi ergonòmica

En aquest annex es mostra una relació de les notes tècniques de prevenció que estan relacionades amb el nucli d’activitat “Metodologies d’anàlisi ergonòmica. L’antropometria i l’estadística aplicades a l’ergonomia”.

És convenient que consulteu les NTP directament relacionades amb el nucli d’activitat.

140. Estadística i mesuraments ambientals.

175. Avaluació de les condicions de treball: Mètode LEST

176. Avaluació de les condicions de treball: mètodes dels perfils de llocs

182. Enquesta d’autoavaluació de les condicions de treball

210. Anàlisi de les condicions de treball: mètode de l’ANACT

283. Enquestes. Metodologies per a la seva realització.

387. Avaluació de les condicions de treball: mètode de l’anàlisi ergonòmica del lloc de treball

451. Avaluació de les condicions de treball: mètodes generals

496. Nivell de salut i qualitat en l’empresa I. Autoavaluació simplificada segons el model EFQM

497. Nivell de salut i qualitat en l’empresa II. Autoavaluació simplificada segons el model EFQM

498. Nivell de salut i qualitat en l’empresa III. Autoavaluació simplificada segons el model EFQM

537. Gestió integral de riscos i factor humà. Model simplificat d’avaluació

556. Nivell de salut i qualitat en l’empresa: el model d’auditoria EFQM actualitzat

626. Mètode LEST. I. Aplicació a una empresa d’empaquetat I

627. Mètode LEST. II. Aplicació a una empresa d’empaquetat.

639. La promoció de la salut en el treball: qüestionari per a l’avaluació de la qualitat.

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Disseny del centre i del lloc de treball