Objectius

 1. En acabar la unitat didàctica, heu de ser capaços del següent:
  • Interpretar les conseqüències fisiològiques, psíquiques i laborals originades pels riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball sobre la salut de les persones.
  • Relacionar els riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball amb els efectes que poden provocar sobre la salut.
  • Interpretar les conseqüències fisiològiques, psíquiques i laborals originades pels riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball sobre la salut de les persones.
  • Valorar les implicacions econòmiques i socials, en les empreses i en la societat, dels efectes provocats pels riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball, a partir de dades estadístiques i econòmiques.
  • Saber quins són els factors que determinen l’estrès laboral; i quines són les característiques, conseqüències fisiològiques, psíquiques, socials i laborals de l’estrès.
  • Identificar els riscos i efectes sobre la salut derivats de l’estrès laboral.
  • Saber quins són els elements que defineixen la síndrome del cremat ( burnout) i les seves conseqüències per a la persona i per a l’organització.
  • Identificar els elements que configuren l’assetjament laboral (mobbing) i els factors que el determinen, les seves característiques i les conseqüències fisiològiques, psíquiques, socials i laborals de l’assetjament laboral.
  • Conèixer la normativa vigent amb relació a l’assetjament laboral.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Més informació