Més informació

Bibliografia bàsica

Nogareda, C. (2003). Psicosociología del trabajo. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Llibre que aporta una sèrie de coneixements molt bàsics, i que es pot utilitzar com a manual introductori en la matèria. Se centra en la identificació i prevenció dels riscos de tipus psicosocial en l’empresa. Analitza els elements de l’organització de l’empresa que són generadors potencials d’aquests riscos, i les alteracions de la salut que aquests provoquen.

Moran, C. (2005). Estrés, burnout y mobbing. Recursos y estrategias de afrontamiento. Salamanca: Ediciones Amarú.

Llibre no gaire extens, però molt didàctic, que descriu els processos psicològics que desenvolupa el treballador sotmès a factors de risc psicosocial a la feina. També descriu les diferents patologies psicosocials que es poden generar en les organitzacions.

Bibliografia complementària

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Seguridad SocialLAS ENFERMEDADES DEL TRABAJO:NUEVOS RIESGOS PSICOSOCIALES Y SU VALORACIÓN EN EL DERECHO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/155e2766-3ee7-489b-86b9-2cdb2d05ddd7/3_F06.pdf?MOD=AJPERES

Ampliem el contingut de l’apartat “Estrès i salut organitzacional” amb aquesta obra, en què es tracten ampliament els riscos psicosocials en relació amb els drets socials.

Martínez Plaza, C. A. (2007). Estrés. Aspectos médicos. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Obra molt extensa, amb dos volums, que planteja una extensa investigació sobre les conseqüències de l’estrès des d’una perspectiva mèdica, dirigida a analitzar les reaccions biològiques de l’estrès i les repercussions sobre la salut lligades a la percepció d’estrès.

Referències bibliogràfiques

Artazcoz, Lucía (2006, dimecres, 15 març). “El estrés en una sociedad instalada en el cambio”. Gaceta Sanitaria (vol. 20, núm. supl. 1, pàg. 71-78). [Data de consulta: 22 de juliol de 2007].

Cuenca Álvarez, R. (2002, 10 de desembre). http://www.mtas.es/insht/research/prcuenca.htm. Ponència presentada en la Jornada Técnica de Actualización de “Los riesgos psicosociales y su prevención: mobbing, estrés y otros problemas”. Madrid. [Data de consulta: 7 de febrer de 2006].

Peiró, J. M.http://www.mtas.es/insht/revista/a_13_st02.htm”. [Data de consulta: 25 de juliol de 2007].

Martín Daza, F.http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_318.htm. INSHT.

Fidalgo Vega, M. NTP 704: http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_704.htm. INSHT.

Adreces d'interès

http://www.mtas.es/insht/psier/index.htm

Portal temàtic d’ergonomia i psicosociologia del treball de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball. En aquest portal temàtic, depenent del Ministeri de Treball, es pot trobar una amplíssima informació sobre diferents aspectes: documentació, normativa, organitzacions, formació, estadístiques, estudis i investigació, enllaços d’interès, etc.

http://www.istas.net/web/temas.asp#

Pàgina de l’Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut del sindicat CCOO en què es recull una col·lecció d’enllaços classificats per matèries relacionades amb la salut laboral i la prevenció de riscos. Principalment, es recullen enllaços externs i documents editats per l’ISTAS.

http://www.ugt.es/slaboral/observatorio/

Observatori permanent de riscos psicosocials del sindicat UGT. Lloc web en què es pot trobar informació diversa sobre els factors psicosocials: bones pràctiques, normativa, base bibliogràfica, base de dades, informes tècnics, enllaços, etc.

http://www.mobbing.nu/

Portal sobre el mobbing amb material de tipus molt divers: articles, opinions, bibliografia, legislació, enllaços a altres pàgines, etc.

Anar a la pàgina anterior:
Objectius
Anar a la pàgina següent:
L'estrès: conceptes bàsics