Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Quin d’aquests conceptes no és sinònim de mobbing?

NúmPregunta
1

Assetjament.

2

Persecució.

3

Esgotament.

4

Fustigació.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Quin dels comportaments següents no és constitutiu de mobbing?

NúmPregunta
1

No deixar a algú que s’expressi.

2

Interrompre algú quan s’expressa.

3

Criticar el treball d’algú.

4

Tots ho poden ser.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

Quin objectiu primer persegueix l’assetjador quan prohibeix als seus companys que parlin amb la víctima?

NúmPregunta
1

Desacreditar-la personalment.

2

Aïllar-la del grup.

3

Desacreditar-la laboralment.

4

Totes les anteriors són correctes.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

Quina és la fase en què apareixen els comportaments agressius envers la víctima?

NúmPregunta
1

La primera fase.

2

La segona fase.

3

La tercera fase.

4

En qualsevol fase és possible.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

Com s’anomena el mobbing que promou un company de rang inferior?

NúmPregunta
1

Mobbing horitzontal.

2

Mobbing descendent.

3

Mobbing ascendent.

4

Cap de les anteriors és correcta.

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Per actuar contra la víctima, l’assetjador utilitza…

NúmPreguntaVF
1

la mentida.

2

la manipulació.

3

la inseguretat de la víctima.

4

el desinterès de la víctima.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

Quin d’aquests tipus de mobbing és més habitual en l’àmbit laboral?

NúmPregunta
1

Mobbing descendent.

2

Mobbing oblic.

3

Mobbing ascendent.

4

Mobbing horitzontal.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta.

Quin dels elements següents no és sempre present en els casos de mobbing?

NúmPregunta
1

La conducta violenta.

2

La intencionalitat de fer mal.

3

L’asimetria de poder.

4

Tots estan presents.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta.

El cansament emocional característic del burnout

NúmPregunta
1

es produeix com a conseqüència de llargues jornades de treball.

2

es produeix en persones insatisfetes amb el treball.

3

es refereix a sentir-se emocionalment cansat pel propi treball.

4

es produeix quan la persona està cansada de treballar en contacte amb altres persones.

Exercici 10

Trieu l’opció correcta.

Són conductes que poden constituir assetjament psicològic…

NúmPregunta
1

no parlar a algú.

2

riure’s d’algú en públic.

3

encarregar a alguna persona treballs de categoria inferior a la que li correspon.

4

Totes les anteriors són correctes.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general