Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Entre les conseqüències de l’estrès laboral podem trobar…

NúmPregunta
1

la satisfacció pel treball.

2

la millora de la qualitat del treball.

3

una millora de les relacions interpersonals.

4

Cap de les anteriors és correcta.

Exercici 2

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adequades.

NúmPregunta
1

La és la primera avaluació que fa l’organisme d’allò que requereix una situació estressant.

2

La consisteix a saber de quins recursos es disposa per fer front a la situació.

3

La consisteix a organitzar l’acció, buscant què es pot fer per contrarestar la situació.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

Raonar les situacions que ens pertorben interiorment és una resposta…

NúmPregunta
1

que forma part d’estratègies d’afrontament.

2

directament lligada a l’estrès.

3

fisiològica a la situació d’estrès.

4

Cap de les anteriors és correcta.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

La sensació de tenir la ment bloquejada és una resposta……

NúmPregunta
1

que forma part d’estratègies d’afrontament.

2

directament lligada a l’estrès.

3

fisiològica a la situació d’estrès.

4

Cap de les anteriors és correcta.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

Quina d’aquestes no és una resposta emocional a una experiència d’estrès?

NúmPregunta
1

Irritabilitat, crispació.

2

Tristesa, estat d’ànim afligit.

3

Tendència al pessimisme.

4

Totes les respostes ho són.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

Quina d’aquestes no és una resposta de comportament a una experiència d’estrès?

NúmPregunta
1

Parlar més ràpid de l’habitual.

2

Riure de tipus nerviós.

3

Sensació d’impotència davant els esdeveniments.

4

La disminució o pèrdua de la gana.

Exercici 7

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

És una manifestació psicosomàtica pròpia de l’estat d’ansietat…

NúmPreguntaVF
1

la hipervigilància i l’alerta.

2

l’insomni i els trastorns del son.

3

l’afàsia.

4

les dificultats de concentració i de rendiment intel·lectual.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta.

Quin d’aquests no és un efecte de l’estrès per a l’organització?

NúmPregunta
1

Els alts nivells d’absentisme.

2

L’augment de les queixes dels clients i usuaris.

3

L’augment de la creativitat dins de l’organització.

4

L’elevada fluctuació del personal.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta.

Quin d’aquests no és un efecte de l’estrès en l’àmbit social?

NúmPregunta
1

La pèrdua de compromís de l’individu amb les normes de la societat.

2

El menor nivell de col·laboració ciutadana.

3

L’increment del risc d’accidents de trànsit.

4

Totes són efectes.

Exercici 10

Trieu l’opció correcta.

La repercussió dels costos derivats del tractament d’estrès per part del sistema sanitari es un efecte de l’estrès sobre…

NúmPregunta
1

l’organització.

2

la família.

3

l’àmbit social.

4

Cap de les anteriors és correcta.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Formes específiques d'estrès laboral