Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

En relació amb l’estrès, quina d’aquestes afirmacions considereu que no és certa?

NúmPreguntaVF
1

Si no hi ha símptoma, no hi ha estrès.

2

L’estrès és un problema de grans dimensions socials.

3

L’estrès és igual per a tothom.

4

Cal evitar qualsevol tipus d’estrès.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Quina d’aquestes afirmacions és certa en relació amb l’estrès?

NúmPregunta
1

L’estrès és una resposta conductual.

2

L’estrès és una resposta cognitiva.

3

L’estrès és una resposta fisiològica.

4

Totes les respostes anteriors són correctes.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

Quin dels elements següents es considera que és una característica dels estressors?

NúmPregunta
1

Són de curta durabilitat.

2

Són rutinaris.

3

Són imprevisibles o inesperats.

4

Totes són característiques dels estressors.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

Quina d’aquestes estratègies d’afrontament utilitza una persona davant d’una situació estressant que es comporta com si no passés res?

NúmPregunta
1

Fugida-evitació.

2

Cerca de suport social.

3

Confrontació.

4

Distanciament.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Les persones resilients…

NúmPreguntaVF
1

veuen la vida com una amenaça.

2

estan convençudes que el que hagi de passar, passarà.

3

s’entreguen completament en tot allò que fan.

4

no els importa res.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

La parèsia (debilitat muscular) és un símptoma…

NúmPregunta
1

de depressió.

2

d’ansietat.

3

de conversió.

4

de comportament.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

La micció freqüent és un símptoma que sol aparèixer en els casos…

NúmPregunta
1

de quadres depressius.

2

de quadres d’ansietat.

3

de crisis de pànic.

4

només de trastorns urològics.

Exercici 8

Marqueu l’opció correcta.

Relacioneu les dimensions de control i exigència del model explicatiu de l’estrès, exigència - control - suport social, amb les situacions que es poden donar en el treballador:

NúmPreguntaResposta
1

Tensió en el treball

2

Aprenentatge actiu

3

Passivitat

4

Poca tensió

Exercici 9

Trieu l’opció correcta.

Segons el model explicatiu de l’estrès esforç-recompensa, la situació que representa més risc per a la salut del treballador és…

NúmPregunta
1

la interacció entre exigències elevades i baix control sobre les recompenses.

2

la que implica unes exigències psicològiques altes.

3

la que deriva d’un baix control sobre el contingut del treball per part del treballador.

4

Cap de les anteriors respostes proposades.

Exercici 10

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

En relació amb els patrons de conducta.

NúmPreguntaVF
1

El tipus A es caracteritza per la impaciència, la competitivitat, el compromís amb el treball i l’hostilitat en la parla.

2

El patró tipus B no és propens a patir estrès.

3

Les últimes investigacions diuen que cap dels dos tipus de personalitat –A i B– està relacionat amb les malalties coronàries.

4

Les últimes investigacions diuen que la malaltia coronària està relacionada amb algunes de les característiques del patró tipus A, com són la competitivitat i el compromís amb el treball.

Exercici 11

Trieu l’opció correcta.

Indiqueu si les següents afirmacions són vertaderes o falses:

NúmPreguntaVF
1

El locus de control intern fa referència al fet que la persona creu que allò que li passa depèn de les pròpies decisions i comportaments.

2

El locus de control intern es refereix al fet que la persona considera que tot allò que li passa depèn de forces alienes.

3

Les persones que tenen el locus de control extern perceben menys amenaces davant dels estressors.

4

Cap de les anteriors respostes proposades.

Exercici 12

Trieu l’opció correcta.

Les característiques individuals…

NúmPregunta
1

solament influeixen en la vida privada de cada persona, no en l’àmbit laboral.

2

influeixen en la manera com afecta el treball a la persona, per la qual cosa cal tenir-les en compte.

3

no influeixen en aspectes relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

4

Cap de les anteriors respostes proposades.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos