Annexos

El lideratge com a factor de risc psicosocial

En internet trobareu diversos estudis i articles sobre “el lideratge tòxic”. Els autors exposen tesis sobre la influència nociva que pot tenir un lideratge “tòxic” per a les organitzacions, ja que suposa una amenaça per a la salut física i mental dels treballadors. Així mateix, també proposen de quina forma han d’actuar les organitzacions per tal que es desenvolupin de forma saludable.

A continuació us proposem alguns d’aquests estudis i articles sobre “el lideratge tòxic.”

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Les conseqüències de l'estrès