Resultats d'aprenentatge

 1. En acabar la unitat didàctica, heu de ser capaços del següent:
  • Identificar els factors de risc derivats de l’organització i la càrrega de treball, segons els tipus d’empresa i processos.
  • Relacionar els riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball amb els efectes que poden provocar en la salut.
  • Detectar els riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball.
  • Identificar els riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball.
  • Interpretar les conseqüències fisiològiques, psíquiques i laborals origi- nades pels riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball, en la salut de les persones.
  • Valorar les implicacions econòmiques i socials, en les empreses i en la societat, dels efectes provocats pels riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball, a partir de dades estadístiques i econòmiques.
  • Determinar la necessitat d’avaluar els riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball, a partir de la interpretació dels indicadors i els elements nous del lloc de treball.
  • Identificar les condicions organitzatives, laborals i psicosocials que configuren situacions de qualitat de treball, segons la normativa esta- blerta, i informacions i estudis tècnics de prevenció i salut laboral.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Més informació