Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

L’empresa xarxa…

NúmPregunta
1

requereix noves competències del treballador.

2

suposa una organització amb jerarquies més planes i sistemes de treball en equip.

3

implica noves polítiques retributives variables.

4

Totes les anteriors són correctes.

Exercici 2

Ordeneu en la columna que correspongui la paraula o paraules corresponents.

Diferencieu les característiques següents classificant-les segons corresponguin a l’economia del coneixement (Opció 1) o a l’economia industrial (Opció 2).

NúmPregunta
1

Tecnologíes bàsiques

2

Tipus de producció i d’organització empresarial

3

Formació requerida

4

Remuneració

5

Compromís amb l’empresa

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

La flexibilitat laboral…

NúmPregunta
1

és la capacitat d’adaptar el factor treball a les condicions del mercat i les circumstàncies de l’empresa.

2

suposa una organització amb jerarquies més planes i sistemes de treball en equip.

3

implica noves polítiques retributives variables.

4

Totes les anteriors són correctes.

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

La flexibilitat…

NúmPreguntaVF
1

de tipus funcional es realitza mitjançant els mecanismes de mobilitat geogràfica i funcional.

2

de tipus numèric consisteix en la capacitat d’un mateix treballador d’adaptar-se a diferents llocs de treball.

3

de tipus salarial es realitza mitjançant mecanismes de retribució variable.

4

de tipus numèric es realitza mitjançant mecanismes com l’acomiadament, els contractes temporals…

5

de tipus espacial es basa en la mobilitat geogràfica del treballador.

6

de tipus funcional es realitza mitjançant mecanismes de subcontractació.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

La flexiseguretat…

NúmPregunta
1

requereix noves competències del treballador.

2

consisteix en la utilització dels diferents tipus de flexibilitat en l’empresa.

3

és la combinació de la flexibilitat organitzativa que demanen les empreses i la seguretat que volen els treballadors.

4

Totes les anteriors són correctes.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

La implementació de noves tecnologies en l’empresa pot provocar inseguretat i insatisfacció en el treballador…

NúmPregunta
1

perquè pot implicar més supervisió.

2

perquè pot comportar un aïllament més gran del treballador.

3

perquè pot suposar un increment de la càrrega de treball.

4

Totes les anteriors són correctes.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

Les noves formes d’organització del treball (direcció per objectius, gestió per competències, intel·ligència emocional…) tenen com a finalitat…

NúmPregunta
1

una millora de la productivitat en l’empresa.

2

un augment de la satisfacció del treballador.

3

una millora de la salut del treballador.

4

Totes les anteriors són correctes.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general