Activitats

El teletreball

L’objectiu de l’activitat és analitzar la normativa de treball a distància Llei 10/2021, de 9 de juliol, en relació als riscos psicosocials que pot comportar aquesta modalitat de treball.

  1. Llegiu la normativa i destaqueu quins són els elements que es valoren perquè la implementació del teletreball no generi riscos psicosocials per als treballadors acollits a aquest sistema del ytreball a distància.
  2. Comenteu si veieu necessari valorar elements que no s’hagin tingut en compte.

Tot i ser una resposta oberta, la solució ha de seguir els continguts de tota la primera unitat de forma sintètica.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació