Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

És una condició de treball relativa a la seva organització…

NúmPregunta
1

el treball per torns.

2

la monotonia.

3

la participació del treballador en l’empresa.

4

Totes ho són.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Quins d’aquests factors de risc poden ser conseqüència de la cultura i funció de l’organització?

NúmPregunta
1

Una mala definició del treball.

2

Poc suport per resoldre problemes.

3

Una comunicació deficient.

4

Totes les anteriors són correctes.

Exercici 3

Marqueu l’opció correcta.

NúmPreguntaResposta
1

Comunicació que es realitza dins de l’estructura formal de l’organització, seguint els nivells jeràrquics establerts

2

Comunicació que es produeix la marge de l’estructura formal de l’organització, i sorgeix de manera espontània i flexible entre els membres de l’organització.

3

Comunicació que circula des dels comandaments fins als treballadors, és a dir, de dalt a baix en l’organització.

4

Comunicació que es produeix entre dos membres de l’empresa que tenen diferents nivells jeràrquics i, a més, són de departaments diferents.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

Quins d’aquests factors de risc poden ser conseqüència del paper del treballador en l’organització?

NúmPregunta
1

Una mala definició del treball.

2

El conflicte de rol.

3

Una comunicació deficient.

4

Totes les anteriors són correctes.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

Que un treballador no tingui clar com ha de desenvolupar la seva feina dins de l’organització s’anomena…

NúmPregunta
1

ambigüitat de rol.

2

conflicte de rol.

3

responsabilitat sobre els altres.

4

Cap de les anteriors és correcta.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

Quins d’aquests factors de risc poden ser conseqüència de l’estatus laboral i desenvolupament professional del treballador?

NúmPregunta
1

Realitzar un treball de baix valor social.

2

El conflicte de rol.

3

Una comunicació deficient.

4

Totes les anteriors són correctes.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

Quins d’aquests factors de risc poden ser conseqüència de la falta d’autonomia i la presa de decisions i control.

NúmPregunta
1

Realitzar un treball de baix valor social.

2

El conflicte de rol.

3

Una baixa participació del treballador en la presa de decisions.

4

Totes les anteriors són correctes.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta.

Quins d’aquests factors de risc poden ser conseqüència de les relacions interpersonals en el treball?

NúmPregunta
1

L’aïllament social.

2

L’absència de suport social.

3

Relacions deficients amb els directius.

4

Totes les anteriors són correctes.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta.

A quin concepte correspon la definició següent?: “Tota acció, incident, comportament que s’aparta d’allò raonable, mitjançant el qual una persona és agredida, amenaçada o humiliada o lesionada per una altra en l’exercici de la seva activitat professional o com a conseqüència directa d’aquest”.

NúmPregunta
1

Aïllament social.

2

Absència de suport social.

3

Violència en el treball.

4

Totes les anteriors són correctes.

Exercici 10

Marqueu l’opció correcta.

NúmPreguntaResposta
1

“A mi, de vegades em molestas haver de dir que no a algú i argumentar una norma del banc que potser jo no comprenc. Per exemple, ve algú a cobrar un xec d’una altra oficina i encara que siguin 60 euros li he de dir que li cobro la mateixa quantitat que si fossin 600, perquè són aquestes les instruccions que tinc…”

2

“Nosotros hasta las nueve, nueve y media de la noche del día anterior, no sabemos lo que vamos a hacer al día siguiente… Tengo que llamar por teléfono a mi empresa, y me dicen: pues mañana, che, usted empieza a las cuatro de la mañana, sobre las nueve de la noche me lo dicen” (Conductor d’autobús)

3

“Jo he de començar. ‘Bon dia, la targeta XXX si us plau. Necessita una bossa?’, i després ‘Adéu’. ‘Bon dia’, o sigui, no ho puc dir ‘Hola’, potser a mi em surt millor dir ‘Hola’. A més jo estic a prop de casa, fa un munt d’anys que visc en aqeusta zona i és que són gairebé veíns, és clar, ja me’ls conec, a mi em surt ‘Hola Maria, com estàs?’.” (Caixera de supermercat)

4

“… para nosotras, cambiar el horario significa que la empresa nos debe la vida, da igual como sea, como nos lo digan y como nos lo compensen… nos machaca toda nuestra organización en casa” (Trabajadora del textil)

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos