Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

És un tret característic de la concepció taylorista del treball…

NúmPregunta
1

la separació entre el treball manual i l’intel·lectual.

2

la participació del treballador en el disseny del seu lloc de treball.

3

la valoració de la importància dels grups socials en l’empresa.

4

Totes les anteriors són correctes.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

L’anomenat efecte Hawthorne fa referència…

NúmPregunta
1

a la necessitat de separació de les tasques directes de les indirectes.

2

a la participació del treballador en el disseny del seu lloc de treball.

3

a l’augment de la productivitat obrera quan augmenta la motivació.

4

Totes les anteriors són correctes.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

Quins d’aquests factors de risc poden ser conseqüència d’un disseny incorrecte de les activitats que realitza el treballador?

NúmPregunta
1

La falta de varietat en el treball.

2

Les altes exigències emocionals de la feina.

3

Una mala definició del treball.

4

Totes les anteriors són correctes.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

L’actuació preventiva sobre les situacions d’altes exigències emocionals es pot realitzar…

NúmPregunta
1

mitjançant les polítiques de selecció de personal de l’empresa.

2

amb la formació dels treballadors.

3

subministrant els recursos necessaris als treballadors.

4

Totes les anteriors són correctes.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

Les situacions d’aïllament…

NúmPregunta
1

permeten que el treballador no tingui interrupcions i sigui més productiu.

2

fan que augmenti la probabilitat que la persona prengui decisions errònies.

3

fan que el treballador sigui més conscient de la feina que realitza i creï menys situacions de perill.

4

Totes les anteriors són correctes.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

Quins d’aquests factors de risc poden ser conseqüència d’un disseny incorrecte de la càrrega i ritme de treball que realitza el treballador?

NúmPregunta
1

La sobrecàrrega de treball.

2

Un ritme de treball accelerat.

3

L’absència de control sobre el ritme de treball.

4

Totes les anteriors són correctes.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

Quan les situacions en què el contingut de les exigències de la tasca no es corresponen amb les competències, habilitats i coneixements del treballador que realitza la feina, perquè en té més que les que requereix el lloc de treball, parlem de…

NúmPregunta
1

sobrecàrrega quantitativa.

2

sobrecàrrega qualitativa.

3

subcàrrega qualitativa.

4

subcàrrega quantitativa.

Exercici 8

Marqueu l’opció correcta.

NúmPreguntaResposta
1

Frederick Taylor

2

Elton Mayo

3

McGregor

Exercici 9

Marqueu l’opció correcta.

Diferencieu les idees següents segons corresponguin a la teoria X de Taylor (V), o a la teoria Y de McGregor (F):

NúmPreguntaVF
1

Per aconseguir que el treballador aporti el seu esforç, ha d’estar en una situació de llibertat i autocontrol.

2

Per aconseguir els objectius de l’organització, els treballadors han d’estar estrictament controlats i administrar les recompenses i càstigs.

3

L’ésser humà és gandul per naturalesa, no li agrada treballar i sempre que pot ho evita.

4

Les persones treballen per recompenses econòmiques i no per raons d’estatus.

5

La majoria dels treballadors tenen una gran capacitat d’imaginació i creativitat que haurien d’aplicar en l’àmbit laboral.

6

L’ésser humà busca assumir responsabilitats.

7

A l’ésser humà li agrada treballar.

8

En la majoria dels casos, les potencialitats intel·lectuals de la majoria dels treballadors estan infrautilitzades.

9

Les persones busquen, sobretot, la seguretat i evitar les responsabilitats.

10

Les persones són resistents al canvi.

Exercici 10

Trieu l’opció correcta.

Una jornada de treball excessiva pot suposar…

NúmPregunta
1

l’augment de trastorns i malalties en el treballador.

2

l’augment de la sinistralitat laboral.

3

més fatiga del treballador.

4

Totes les anteriors són correctes.

Exercici 11

Marqueu l’opció correcta.

NúmPreguntaResposta
1

Disseny de les tasques

2

Horari de treball

3

Carrega i ritme de treball

4

Ambient de treball

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos