Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Com es genera l’electricitat estàtica?

NúmPregunta
1

Per augment de la temperatura.

2

Per fregament del líquid amb les parets.

3

Per disminució de la temperatura.

4

Per diferència de viscositat.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Què cal fer per reduir la velocitat del líquid en una canonada?

NúmPregunta
1

Augmentar la llargada de la canonada.

2

Disminuir la llargada de la canonada.

3

Augmentar el diàmetre de la canonada.

4

Disminuir el diàmetre de la canonada.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

Quin tipus de sabates s’han d’utilitzar en el transvasament de líquids inflamables?

NúmPregunta
1

De qualsevol tipus

2

De seguretat amb soles conductores

3

De seguretat amb soles aïllants

4

De seguretat amb sola metàl·lica

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos