Activitats

Procediments normalitzats de treball

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer els procediments normalitzats de treball relatius a la manipulació de líquids inflamables i sòlids combustibles en pols.

Cerqueu informació per internet i mireu de redactar un procediment normalitzat de treball o aconseguir-ne un d’una empresa. També, si teniu l’oportunitat de visitar una empresa en la qual es manipulin líquids inflamables i/o sòlids combustibles en solució, fixeu-vos com es realitzen aquestes tasques i intenteu tenir accés a aquests documents.

Activitat de solució oberta.