Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

L’ús de protecció contra caigudes és necessari abans de realitzar qualsevol treball que pugui suposar un risc de caiguda d’alçada superior a…

NúmPregunta
1

1 metre.

2

2 metres.

3

3 metres.

4

Depèn dels equips utilitzats quan es realitza el treball.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Les escales de mà simples es col·locaran, en la mesura del possible, formant un angle aproximat de …

NúmPregunta
1

25 graus amb l’horizontal.

2

5 graus amb la vertical.

3

75 graus amb l’horizontal.

4

75 graus amb la vertical.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

Sobre els mosquetons:

NúmPregunta
1

Es diferencien dels maillons perquè no tenen frontisses i el seu mecanisme d’obertura és molt més lent.

2

Són anells de metall l’obertura o tancament dels quals s’aconsegueix mitjançant el roscatge i desenroscatge sobre el cèrcol metàl·lic.

3

Són anells de metall amb un sistema d’obertura de tancament automàtic en forma de pestanya.

4

Únicament s’utilitzen en aquells casos en què els maillons no aguanten el pes del treballador.

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Sobre les cordes semiestàtiques:

NúmPreguntaVF
1

Estan pensades per suportar esforços constants.

2

Presenten una elongació entre l’1,5% i el 3% davant un esforç puntual.

3

Presenten millors prestacions que les cordes dinàmiques davant un impacte.

4

Tenen les mateixes característiques que les cordes dinàmiques .

5

Normalment tenen com a material l’acer trenat.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos