Activitats

Detecció automàtica

L’objectiu d’aquesta activitat és relacionar les fases de la propagació d’un incendi amb els diferents tipus de detectors automàtics.

Busqueu les principals aplicacions de cadascun dels detectors automàtics i relacioneu-los amb les fases de propagació del foc.

En la següent taula (taula es relacionen els diferents tipus de detectors d’incendi amb les fases de propagació del foc:

Manteniment d'instal·lacions de protecció contra incendis

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer la importància del manteniment de les instal·lacions contra incendis.

Llegiu l’Annex II (taules I i II) de manteniment mínim de les instal·lacions contra incendis del Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (Reial decret 513/2017).

Podeu consultar-lo al web Noticias jurídicas.

Gasos liquats

L’objectiu d’aquesta activitat és aprofundir en els coneixements dels gasos liquats.

Llegiu la nota tècnica 430: Gasos liquats: evaporació, fuites i vessaments en emmagatzematge de gasos liquats tòxics al web Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació