Activitats

Seguretat en la càrrega i descàrrega de camions cisterna

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer els principals riscos i factors de risc en operacions de càrrega i descàrrega de camions cisterna.

Llegiu atentament l’NTP 1076 (Veure enllaç NTP 1076) i feu un breu resum amb els principals riscos i factors de risc associats a les operacions de càrrega i descàrrega de molls.

Els principals riscos i factors de risc associats a les operacions de càrrega i descàrrega de molls són:

  • Atrapament de persones entre dos vehicles degut a estar situats entre un vehicle posicionat i un altre que està maniobrant.
  • Atrapament de persones entre un vehicle i el moll o els muntats de la porta.
  • Caiguda de persones al mateix nivell.
  • Caiguda de persones a diferent nivell.
  • Caiguda o bolcada d’un equip de manuteció.
  • Caiguda de la càrrega o part d’ella durant el transbord.
  • Basculament del remolc.
  • Xocs entre vehicles o atropellaments de persones.

Permís especial de treball

L’objectiu d’aquesta activitat és reflexionar sobre com ha de ser un permís especial de treball.

El proper dilluns el departament de manteniment de l’empresa ha de soldar la tapa d’un reactor pertanyent a la vostra secció, on fabriqueu productes orgànics corrosius. Avui és divendres. Al costat de la centrífuga hi ha un tanc ple d’acetona. A la mateixa secció, a 5 metres de distància, hi ha un contenidor de metanol, dos contenidors d’èter dietílic, un bidó de peròxid d’hidrogen i quatre sacs de nitrat de potassi.

Elaboreu un formulari d’autorització (PTE) tan complet com sigui possible per a l’activitat descrita anteriorment que requereixi una autorització de treball especial.

A les pàgines 37 i 38 del procediment enllaçat en teniu exemples.

Un exemple de permís especial de treball pot ser el següent:

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació