Annexos

Sistema globalment harmonitzat de classificació i etiquetatge de productes químics

Taula que relaciona el sistema de classificació i etiquetatge actual (CLP) amb el sistema globalment harmonitzat de classificació i etiquetatge de productes químics vigent per a barreges fins al juny del 2015.

Protecció pels treballadors davant SARS-CoV-2

En aquest document de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el treball, hi trobareu la informació detallada sobre mesures de protecció per a treballadors.

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació