Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu l’opció correcta.

NúmPreguntaResposta
1

Elements auxiliars per suspendre càrregues, formades per un tros de corda, cables d’acer, banda de tèxtil, cadena.

2

S’utilitza per connectar o enganxar la càrrega a l’eslinga o els cables per facilitar la unió.

3

Formada per diversos cordons de fibres naturals o de fibres sintètiques en aquest cas, la resistència es més gran.

4

Són els components o equips no units a la màquina i situats entre la màquina i la càrrega, o per sobre de la càrrega per permeten la subjecció de la càrrega.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Quan un tractor bolca generalment ho fa…

NúmPregunta
1

lateralment.

2

posteriorment.

3

lateralment i posteriorment.

4

Cap de les anteriors.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Els criteris per millorar les condicions de seguretat en el transport de càrregues poden ser:

NúmPreguntaVF
1

Eliminar totes les operacions innecessàries de transport i manipulació.

2

Separar al màxim entre elles les operacions de transport per minimitzar els xocs.

3

Proporcionar prou espai per a les operacions de transport i manipulació.

4

Evitar mètodes de manipulació de materials que exigeixin pujar a superfícies elevades.

5

Dissenyar processos de transports discontinus en la manipulació.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

En una cinta transportadora, els accidents es poden ocasionar per…

NúmPregunta
1

caigudes de persones.

2

caigudes de materials.

3

inhalació de fums.

4

Totes les anteriors.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general