Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Els gasos inerts són aquells que…

NúmPregunta
1

són indispensables per mantenir la combustió.

2

no cremen, no mantenen la combustió i en el seu si no és possible la vida.

3

són capaços d’atacar els materials i destruir els teixits.

4

produeixen interaccions en l’organisme viu i poden provocar la mort a determinades concentracions.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Els gasos comburents són aquells que…

NúmPregunta
1

són indispensables per mantenir la combustió.

2

no cremen, no mantenen la combustió i en el seu si no és possible la vida.

3

cremen fàcilment en presència de l’aire o d’un altre oxidant.

4

produeixen interaccions en l’organisme viu i poden provocar la mort a determinades concentracions.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

Quants Nm3 conté una ampolla de nitrogen de 100 kg?

NúmPregunta
1

100

2

110

3

115

4

125

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

L’operador d’una caldera amb un volum d’aigua de 12 m i 8 bar de pressió necessita carnet d’operador?

NúmPregunta
1

2

No

3

Sí, si és pirotubular.

4

Sí, si és aquotubular.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

Després de la seva posada en servei, una caldera ha de ser sotmesa a una prova de pressió al cap de quants anys?

NúmPregunta
1

3

2

5

3

7

4

10

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

A quina pressió s’ha de fer la prova de revisió d’una caldera?

NúmPregunta
1

1,1 Pd

2

1,2 Pd

3

1,3 Pd

4

1,4 Pd

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Elevació i transport