Activitats

Equips sota pressió

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer les possibles aplicacions industrials on puguem trobar equips sota pressió.

Consulteu a internet diferents fabricants de calderes, compressors i gasos a pressió. En vista dels equips que hi trobareu, feu una relació d’activitats industrials en què s’utilitzin equips sota pressió.

Exemples: Calderes VYC industrial (calderes) ATTSU

Activitats industrials: qualsevol activitat que realitzi operacions d’escalfar, com per exemple, a la indústria química, farmacèutica, metal·lúrgica…

Compressors ABB

Activitats industrials: qualsevol activitat que necessiti fer servir aire a pressió per exemple per sistemens pneumàtics, per climatització, etc…

Gasos a pressió Linde

Activitats industrials: activitats on es fan servir gasos a pressió. Per exemple l’argó o el nitrogen es fan servir per “inertitzar”, és a dir per a desplaçar l’oxígen, i prevenir la generació d’incendis quan es treballa amb dissolvents inflamables o amb pols combustible. També es fan servir a la indústria alimentària per tal de prevenir l’oxidació dels aliments i conservar-los durant molt més temps.

Anar a la pàgina anterior:
Protecció d'equips sota pressió
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació