Activitats

Requisits de les màquines

Maria Josep Romero Morales 2020/07/23 20:12

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre a interpretar els requisits legals relacionats amb màquines.

Llegiu el següent article i explica què cal fer abans de comprar una màquina de segona mà per a una indústria https://prevencionar.com/2015/02/24/maquinas-marcado-ce-vs-cumplimiento-del-rd-1215/

  • Informar a un membre del servei de prevenció de l’empresa del procés de decisió de compra de la màquina.
  • Assegurar que la màquina disposa de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d’instruccions en castellà (si està fabricada amb posterioritat al dia 1 de gener de 1995). La revisió d’aquesta documentació, hauria de poder realitzar-se abans de la compra de la màquina, per evitar problemes d’incompliments, errors, o informació incompleta pel que fa als requisits de la Directiva 2006/42 o RD 1644/2008.
  • Obtenir totes les especificacions possibles de la màquina i si considera que ha de comptar amb sistemes de seguretat addicionals, requerir a l’fabricant o el seu representant autoritzat abans de signar el contracte de compra.
  • No abonar l’import complet de la màquina fins que aquesta hagi estat posada en servei i comprovat per part de personal competent que compleix amb tots els requisits de l’RD 1215/1997.

Anar a la pàgina anterior:
Seguretat en màquines
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació