Activitats

Manuals d'instruccions de seguretat

Maria Josep Romero Morales 2020/07/23 20:12

L’objectiu d’aquesta activitat és saber interpretar un manual d’instruccions i extreure’n dades per treballar.

Aconseguiu (en un cercador d’Internet) el manual d’ús d’una desbrossadora (per exemple la desbrossadora Stihl FS 94):

  • a) Quins Equips de Protecció Individual son necessaris per fer servir la desbrossadora?
  • b) Quines precaucions cal prendre a l’hora d’arrencar el motor?

Exemple: https://static.stihl.com/baonline/03_593.pdf

a) Podeu veure pàgines 3 i 4 del manual:
  * Roba protectora ajustada, 
  * casc, 
  * guants, 
  * protecció auditiva, 
  * protecció ocular i 
  * protecció facial
b) Podeu veure la pàgina 5 del manual:
* Arrencar el motor almenys a 3 m d'el lloc on s'ha repostat
* No fer-ho en llocs tancats. Fer-ho només sobre terreny pla.
* Adoptar una postura estable i segura, subjectar la màquina de manera segura.
* L'eina de tall no haurà de tocar cap objecte ni terra, ja que pot començar a girar a l'arrancar.El maneig de la màquina l'ha de fer una sola persona.
* No permetre la presència d'altres persones en un cercle de 15 m - tampoc durant l'arrencada - doncs hi ha perill de lesions per objectes que puguin ser projectats. 
* Evitar el contacte amb eines de tall.
* No arrencar el motor amb la màquina suspesa de la mà - fer-ho tal com es descriu en el manual d'instruccions. Les fulles segueixen funcionant encara un moment després de deixar anar l'accelerador - efecte d'inèrcia!
* Comprovar el ralentí: l'eina de tall ha d'estar parada a ralentí - estant l'accelerador en repòs. 
* Mantenir apartats materials fàcilment inflamables (p. Ex. Encenalls de fusta, escorces d'arbre, herba seca, combustible) del corrent calenta de gasos d'escapament i de la superfície calenta del silenciador. Hi ha perill d'incendi.

Anar a la pàgina anterior:
Conceptes generals sobre màquines
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació