Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Quins EPI identifiquen el seu grau de protecció amb pictograma?

NúmPregunta
1

Els guants i la roba de treball

2

Les ulleres i les mascaretes

3

Les botes de treball i els guants

4

Els taps i els cascos

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

La barballera és un element que…

NúmPreguntaVF
1

és obligatori sempre.

2

permet subjectar el casc amb més fiabilitat.

3

és molt recomanable en treballs en altura.

4

és la banda regulable que s’ajusta al darrere del clatell.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

Els cascos de seguretat s’han de fabricar segons la norma europea:

NúmPregunta
1

EN 352-1

2

EN 458

3

EN 397

4

EN 166

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

Per poder utilitzar un protector d’ulls contra metalls fosos…

NúmPregunta
1

la muntura i l’ocular hauran de portar el símbol 4 i un dels símbols F, B o A.

2

la muntura i l’ocular hauran de portar el símbol 5 i un dels símbols F, B o A.

3

la muntura i l’ocular hauran de portar el símbol 8 i un dels símbols F, B o A.

4

la muntura i l’ocular hauran de portar el símbol 9 i un dels símbols F, B o A.

Exercici 5

Marqueu l’opció correcta.

Relacioneu l’ús que volem donar a una muntura amb el codi amb el qual anirà marcada.

NúmPreguntaResposta
1

Partícules de pols gruixudes

2

Líquids

3

Metall fos i sòlids calents

4

Arc elèctric de curtcircuit

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos