Annexos

Ús de la granota de protecció. Vídeo sobre com treure's la granota de protecció per la covid-19

En aquest vídeo es mostra la manera correcta de treure’s la granota de protecció amb motiu de la covid-19. Canal Salut. Generalitat de Catalunya.

Ús de la granota de protecció. Vídeo sobre com col·lacar-se la granota de protecció per la covid-19

En aquest vídeo es mostra la manera correcta de posar-se s la granota de protecció amb motiu de la covid-19. Canal Salut. Generalitat de Catalunya.

Ús de la bata. Vídeo sobre com treure's la bata per la covid-19

En aquest vídeo es mostra la manera correcta de treure’s la bata amb motiu de la covid-19. Canal Salut. Generalitat de Catalunya.

Ús de la bata. Vídeo sobre com col·lacar-se la bata per la covid-19

En aquest vídeo es mostra la manera correcta de treure’s la bata amb motiu de la covid-19. Canal Salut. Generalitat de Catalunya.

Ús de la mascareta en casos de covid-19

En aquest document hi trobareu informació relativa a l’ús de la mascareta en espais de treball. Canal Salut. Generalitat de Catalunya.

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Conceptes generals sobre màquines