Activitats

Associació de fabricants i distribuïdors d'EPI

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer les activitats que duu a terme l’associació Asepal i les seves publicacions.

Consulteu a Internet el lloc web de l’Associació de fabricants i distribuïdors d'EPI.

Aneu a l’apartat “Què és Asepal?” i contesteu les qüestions següents:

  1. Quins són els objectius d’Asepal?
  2. Quins són els sectors d’activitat on actuen?

Aneu a l’apartat “Actualitat”, en concret aneu a les notes de premsa publicades a arrel de la pandèmia provocada pel nou corona virus i contesteu les preguntes següents:

  1. Què cal fer per netejar i desinfectar les mascaretes autofiltrants?
  2. Les mascaretes es poden utilitzar de forma indefinida?
  3. De què depèn la durada de la mascareta?

Solució:

  1. Objectius d’Asepal:

1. Sensibilització i conscienciació de la importància de l’ús de l’Equip de protecció individual (EPI), i de la formació per al seu correcte funcionament.

2. Informació i orientació demandada per qualsevol membre de l'associació.
3. Informació i assessorament tècnic.

- Sectors d'activitat on actuen: tota la comunitat, agents actius i usuaris finals d'EPI

Apartat “Actualitat”

  1. Les mascaretes autofiltrants s’han de netejar i desinfectar seguint exclusivament les indicacions del fabricant.
  2. Les mascaretes autofiltrants tenen un temps d’ús determinat. En tot cas, cal seguir les indicacions del fabricant.
  3. La durada de la mascareta depèn de la concentració de contaminant, del tipus de mascareta, del ritme de respiració del treballador, etc.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació